Sairauspäiväraha

Sairauspäivärahaa myönnetään sairauden aiheuttaman ansionmenetyksen korvaamiseksi. Sairauspäivärahahakemuksen liitteeksi tarvitaan hoitavan lääkärin arvio työkyvyttömyydestä lomakkeella lääkärintodistus A (SV6) tai lääkärinlausunto B (SV7).

Jos työntekijän työkyvyttömyys uhkaa pitkittyä, tarvitaan lisäksi työterveyslääkärin arvio jäljellä olevasta työkyvystä ja mahdollisuuksista jatkaa työssä.

Lääkärintodistus A vai lääkärinlausunto B

Käytä sairauden alkuvaiheessa lomaketta lääkärintodistus A, jos työkyvyttömyys kestää enintään 60 sairauspäivärahan suorituspäivää (noin 80 kalenteripäivää). Lääkärinlausunto B tarvitaan viimeistään sairauspäivärahan suorituspäivien määrän ylittäessä 60 päivää.

Laadi lääkärinlausunto B jo sairauden alkuvaiheessa, jos

  • sairaus on vaikea
  • sairauden vaikutus työkykyyn on vaikeasti arvioitavissa
  • työkyvyn alenema uhkaa muodostua pitkäaikaiseksi tai
  • henkilö saattaisi hyötyä kuntoutuksesta.

Lääkärinlausunto B:n laatiminen

Työtehtävien kuvaus

Sairauspäivärahan hakijan terveydentilaa arvioidaan suhteessa siihen työhön, jonka tekemisen työkyvyttömyys estää. Kirjoita lomakkeelle hakijan nykyinen työtehtävä ja ammatti. Kuvaa lääkärinlausunto B:ssä tarkemmin hakijan nykyinen työ ja mahdollisuudet selviytyä nykyisessä tai siihen läheisesti verrattavassa työssä.

Arvioi työttömän työkykyä siihen työhön, josta hän on jäänyt työttömäksi. Jos hakija on ollut pitkään työttömänä, arvioi hänen työkykyään siihen työhön, jota hän hakee.

Työkykyarvio

Totea ja kuvaa työkykyä heikentävät sairaudet ja merkitse sairauskoodi (ICD-10). Tee johtopäätös toimintakyvyn riittävyydestä työn vaatimuksiin ja arvioi onko henkilö estynyt tekemästä työtään työkyvyttömyyden vuoksi. Arvioi työkyvyttömyyden kesto.

Työterveyshuollon lausunto työssäjatkamismahdollisuuksista

Työsuhteessa olevan työntekijän on toimitettava Kelalle työterveyshuollon lausunto jäljellä olevasta työkyvystä ja mahdollisuuksista jatkaa työssä viimeistään silloin, kun hänelle on maksettu sairauspäivärahaa 90 päivältä. Jos lausuntoa ei toimiteta määräajassa Kelaan, seurauksena voi olla sairauspäivärahan maksamisen keskeyttäminen.

Työterveyslääkäri kirjoittaa lausunnon A-todistus- tai B-lausuntolomakkeelle sille varattuun kohtaan. Lausunnossa tulee olla arvio työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä sekä johtopäätökset neuvottelusta, jossa on yhdessä työntekijän ja työnantajan kanssa selvitetty työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä. Työterveyshuollon lausunto on syytä tehdä heti, kun työkyvyttömyys uhkaa pitkittyä. Lausunto tarvitaan kuitenkin viimeistään silloin, kun päivärahaa on maksettu yhteensä 90 päivältä. Päivärahapäivät voivat kertyä yhtäjaksoisesta työkyvyttömyydestä tai useista lyhyistä jaksoista enintään kahden vuoden ajalta.

Työterveyshuollon lausunto tarvitaan sairauspäivärahan maksun jatkumiseksi 90 päivän jälkeen. Sen perusteella ei ratkaista oikeutta sairauspäivärahaan. Jos työterveyslääkäri on työntekijän hoitava lääkäri, hän voi kuitenkin samaan todistukseen tai lausuntoon kirjoittaa työterveyshuollon lausunnon ja jatkolausunnon sairauspäivärahan hakemista varten. Tällöin lausunnon perusteella ratkaistaan myös oikeus sairauspäivärahaan.

Jos kysymys on vain työterveyshuollon 90 päivän lausunnosta eikä tarkoituksena ole arvioida työkykyä päivärahaa varten, riittää A-todistukselle kirjoitettu lausunto.

Lue lisää: Työterveyshuollon lausunto työhön paluun mahdollisuuksista (pdf)

Lisäselvitykset

Kela voi pyytää täydentämään puutteellista lääkärinlausuntoa. Kela voi myös pyytää lisäselvityksiä (kuten potilaskertomusjäljennöksen) asiakkaalta, suoraan lääkäriltä tai terveydenhuollon toimintayksiköltä.

Kela voi lähettää asiakkaan lisätutkimuksiin, jos työkyvyttömyyttä ei voida päätellä hakemuksen liitteenä esitetyistä lääketieteellisistä selvityksistä.

On tärkeää, että asiakas saa päätöksen hakemukseensa mahdollisimman nopeasti. Perusteellisesti laadittu lääkärinlausunto vähentää lisäselvitysten tarvetta ja osaltaan nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Viimeksi muokattu 10.6.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012