Siirry sisältöön

Yksityisen päivähoidon tuottajat

Päivähoidon tuottajalle maksetaan yksityisen hoidon tukea Suomessa asuvan alle kouluikäisen lapsen hoidon järjestämiseksi. Kela maksaa tuen aina palkatulle hoitajalle tai päivähoidon tuottajalle. Vaikka tuki maksetaan hoitajalle, tuen hakee aina hoidettavan lapsen perhe.

Ketkä ovat yksityisen päivähoidon tuottajia?

Päivähoidon tuottajalla tarkoitetaan henkilöä tai yhteisöä, joka tarjoaa päivähoitotoimintaa korvausta vastaan. Päivähoidon tuottaja voi siten olla esimerkiksi yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja. Päivähoidon tuottaja voi olla myös yksityinen henkilö, joka on tehnyt lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa päivähoidosta työsopimuksen (työsopimussuhteinen hoitaja). Tukea hakevan perheen jäsen ei kuitenkaan voi olla päivähoidon tuottaja.

Kunnan hyväksyntä päivähoidon tuottajalle

Päivähoidon tuottajan on ennen toimintansa aloittamista tehtävä kunnalle päivähoitolain 28 §:n mukainen ilmoitus. Ilmoitus on tehtävä, oli hoidon tuottaja sitten yksityinen henkilö tai esimerkiksi päiväkoti. Ilmoituksen perusteella kunta valvoo päivähoidon tuottajan toimintaa. Kunnan hyväksyntä on myös edellytys sille, että Kela voi maksaa yksityisen hoidon tuen päivähoidon tuottajalle. Jos hoidontuottaja on työsopimussuhteinen hoitaja, kunnan tulee hyväksyä jokaisen työsopimuksen yhteydessä tuen maksaminen hoitajalle ennen kuin tuki voidaan maksaa.

Työsuhteisen hoitajan ei tarvitse tehdä päivähoitolaissa tarkoitettua erillistä ilmoitusta kunnalle. Kunta ei myöskään valvo työsuhteisen hoitajan toimintaa.

Perhe työnantajana

Yksityisen hoidon tuen myöntämiseksi lapsen vanhemman tai muun huoltajan tulee tehdä työsopimussuhteisen hoitajan kanssa vähintään kuukauden kestävä työsopimus lapsen hoidosta.

Kun perhe palkkaa työsopimussuhteisen hoitajan, siitä tulee työnantaja, jolla on lakisääteiset työnantajan velvollisuudet. Työnantajana perheen tulee tehdä ennakkoveron pidätys palkkaosuudesta sekä maksaa sosiaaliturvamaksu. Työnantajan on myös huolehdittava tarvittavista lakisääteisistä vakuutusmaksuista, joita ovat työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu, tapaturmavakuutus ja ryhmähenkivakuutus. Sosiaaliturva- ja vakuutusmaksut perhe huolehtii maksaa koko palkasta, myös Kelan maksamasta tuen osuudesta.

Lisätietoja työsuhteisen hoitajan palkkaamiseen sekä työnantajan velvoitteisiin liittyvistä asioista saa työ- ja elinkeinotoimistosta, verotoimistoista ja Työnantajalle -osiosta, Henkilösasiakkaiden Yksityisen hoidon tuki -osiosta sekä Kelan esitteestä Kotitalous työnantajana (2007).