EU-lainsäädäntö maasta- ja maahanmuuton yhteydessä

EU:ssa työntekijä kuuluu työskentelymaansa sosiaaliturvaan

EU-maasta toiseen muuttavien sosiaaliturvaa koordinoi EU-asetus 883/2004. EU-asetuksen 883/2004 perusteella ratkaistaan, minkä maan sosiaaliturvaan EU:n alueella liikkuva henkilö kuuluu. Pääsääntö on, että työntekijänä kuulut työskentelymaasi sosiaaliturvaan. Jollet työskentele, oikeutesi sosiaaliturvaan määräytyy asuinvaltiosi lainsäädännön mukaan.

EU-asetuksen tarkoitus on varmistaa, että EU:ssa liikkuvat henkilöt kuuluvat vain yhden maan sosiaaliturvaan kerrallaan. Lisäksi asetuksella pyritään takaamaan, että EU-maasta toiseen muuttavat henkilöt eivät menetä ansaitsemaansa sosiaaliturvaa maastamuuton vuoksi. Asetusta sovelletaan niihin EU- maiden kansalaisiin, jotka kuuluvat tai ovat kuuluneet yhden tai useamman jäsenmaan lainsäädännön piiriin, sekä heidän perheenjäseniinsä. Suomen sosiaaliturvaan kuulumisen voi tarkistaa Kelan asiointipalvelussa.

EU-asetusta voidaan soveltaa myös kolmansien maiden kansalaisiin

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 24.11.2010 asetuksen 1231/2010, jonka mukaan EU-asetus 883/2004 ja EU-asetus 987/2009 koskevat myös niitä kolmansien valtioiden kansalaisia, joita asetukset eivät yksinomaan heidän kansalaisuutensa vuoksi vielä koske. Muutos tulee voimaan 1.1.2011.

EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevat säännöt koskevat myös EU:n alueella laillisesti asuvia EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia (ns. kolmansien maiden kansalaisia), joiden elämäntilanne liittyy useampaan EU:n jäsenvaltioon. Heihin soveltuvat pääosin samat sosiaaliturvan yhteensovittamissäännöt kuin EU-kansalaisiakin.

Tanska, Norja ja Islanti soveltavat kolmansien valtioiden kansalaisiin edelleen EU-asetusta 1408/71 Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen kautta. Myös Yhdistynyt kuningaskunta soveltaa kolmansien maiden kansalaisten kohdalla edelleen vanhempaa sosiaaliturva-asetusta 1408/71.

Eta-maat ja Sveitsi soveltavat myös uutta EU-asetusta

Eta-maat (Norja, Islanti ja Liechtenstein) soveltavat 1.6.2012 alkaen myös EU-asetusta 883/2004 vanhan EU-asetuksen 1408/71 sijasta. Vastaavasti Sveitsi soveltaa 1.4.2012 alkaen EU-asetus 882/2004, mutta kuitenkin vain EU-kansalaisiin, jotka liikkuvat EU-alueen ja Sveitsin välillä.

Jollei sosiaaliturvastasi säädetä EU-asetuksessa, sinuun sovelletaan Suomen kansallista lainsäädäntöä ja siinä olevia määräyksiä Suomesta tai Suomeen muuton vakinaisuudesta ja tilapäisyydestä. Niistä kerrotaan tarkemmin kohdassa Muut maat.

EU-maita ovat

Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

Eta-maita ovat

Islanti, Liechtenstein ja Norja, jotka Eta-sopimuksen nojalla soveltavat EU-lainsäädäntöä. Lisäksi Sveitsiin sovelletaan lähes samoja sääntöjä kuin EU- ja Eta-maihin.

Muutto EU-maasta toiseen ja sosiaaliturva

Katso mitä tapahtuu sosiaaliturvallesi (terveyshuolto, eläkkeet, työttömyysturva) kun muutat EU-maasta toiseen.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 8.6.2016
Sivu päivitetty 8.6.2016