Sosiaaliturvasopimukset

Oikeutesi sosiaaliturvaan maasta- ja maahanmuuton yhteydessä voi perustua sosiaaliturvasopimuksiin, joita Suomi on solminut Pohjoismaiden, USA:n, Kanadan, Chilen, Israelin ja Australian kanssa. Australian kanssa Suomella on lisäksi sopimus, joka koskee tilapäisen oleskelun aikaista sairaanhoitoa. Lisäksi Quebecin kanssa on sovittu erillisestä sosiaaliturvajärjestelystä.

Sopimukset koskevat yleensä työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään. Sopimusten määräyksiä sovelletaan ainoastaan niihin henkilöryhmiin ja sosiaaliturvan aloihin, jotka sisältyvät sopimuksiin. Jollei sosiaaliturvastasi säädetä sosiaaliturvasopimuksessa, sinuun sovelletaan Suomen kansallista lainsäädäntöä ja siinä olevia määräyksiä Suomesta tai Suomeen muuton vakinaisuudesta ja tilapäisyydestä. Niistä kerrotaan tarkemmin kohdassa Muut maat.

Sosiaaliturvasopimukset koskevat eri osia sosiaaliturvasta

  • USA:n sosiaaliturvasopimus koskee kansan- ja perhe-eläkettä sekä lähetettyjen työntekijöiden osalta lisäksi sairaus- ja vanhempainvakuutusta ja lapsilisää.
  • Kanadan sosiaaliturvasopimus kattaa vanhuus- ja perhe-eläkkeet.
  • Chilen sosiaaliturvasopimus koskee vanhuus- ja perhe-eläkkeitä ja eläkeläisten sairaanhoitoa.
  • Israelin sosiaaliturvasopimus koskee vanhuus- ja perhe-eläkettä, lapsilisiä ja äitiysavustusta. Lähetettyjen työntekijöiden osalta sopimus koskee lisäksi sairausvakuutusta ja vanhempainetuuksia.
  • Quebecin kanssa solmittu sosiaaliturvajärjestely koskee terveydenhuoltoa ja sairausvakuutusta. Sopimuksen mukaan tilapäisesti työskentelevillä, lähetetyillä työntekijöillä, opiskelijoilla ja tutkijoilla sekä heidän perheenjäsenillään on oikeus sairaanhoitoon Quebecissä.
  • Australian sosiaaliturvasopimus koskee vanhuuseläkettä.
  • Australiassa sairaanhoitoa tarvitsevat, maassa tilapäisesti oleskelevat Suomen sairausvakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt ovat oikeutettuja välittömästi tarvittaviin sairaanhoitopalveluihin.

Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus

Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus ja EU- ja Eta-maiden sosiaaliturvaa koordinoiva asetus 883/2004 ovat pitkälti samansisältöisiä. Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen merkitys jää vähäiseksi, koska kaikki Pohjoismaat soveltavat EY-asetus 883/2004. Norja ja Islanti tulivat A883/2004 soveltamisen piiriin 1.6.2012. Vanha 1408/71 koskee nyt vain henkilöitä, joihin ei voi soveltaa EY-asetus 883/2004. Tällaisia ovat kolmansien maiden kansalaiset, jotka liikkuvat Tanskan ja muiden Pohjoismaiden välillä.

Voimassa olevan Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen mukaan toiseen Pohjoismaahan muuttaviin työntekijöihin sovelletaan EU-asetuksen työntekijää koskevia sääntöjä. Muihin kuin työntekijöihin sovelletaan sen sijaan Pohjoismaista sosiaaliturvasopimusta. Sopimuksen perusteella nämä henkilöt kuuluvat sen maan sosiaaliturvan piiriin, jossa he väestörekisterin mukaan asuvat.

Viimeksi muokattu 15.02.2013
Sivu päivitetty 19.10.2012