Yrittäjän työterveyshuollon korvausten määrä

Työterveyshuollon kustannukset jakautuvat kahteen korvausluokkaan. Kummallekin korvausluokalle Kela vahvistaa joka vuosi yrittäjäkohtaisen kustannusten laskennallisen enimmäismäärän. Kela tarkistaa enimmäismäärät vuosittain yleistä kustannuskehitystä vastaavasti.

  • Korvausluokkaan I kuuluvat lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset.
  • Korvausluokkaan II kuuluvat yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset.

Maksettavan korvauksen enimmäismäärä on korkeintaan 50 % tai 60 % kustannusten laskennallisesta enimmäismäärästä. Kela ei maksa korvauksia enimmäismäärän ylittävistä kustannuksista.

Korvaus 50 %

Korvaus on molemmissa korvausluokissa 50 % hyväksytyistä tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista, kun korvaamisen perusedellytykset täyttyvät ja palvelua on toteutettu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.

Korvaus 60 %

Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista voidaan korvausluokassa I korvata 60 %,

  • jos yrittäjä ja työterveyshuolto ovat yhteistyössä sopineet työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta
  • työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on kuvattu sekä yrittäjän että työterveyshuollon tehtävät ja vastuut työkyvyn hallinnassa.
Enimmäismäärät 2016 Kustannukset (e/v)

 Korvaus(e/v)

Ehkäisevä työterveyshuolto (korvausluokka I)   50% 60%
  • Työpaikkaselvitys (korkeampi)
873,00 436,50 523,80
  • Muu ehkäisevä työterveyshuolto (alempi)
437,00 218,50 262,20
Sairaanhoito (korvausluokka II) 311,00 155,50 -----------

Työterveyshuollossa (korvausluokka I) on kaksi toisistaan riippumatonta vuotuista, yrittäjäkohtaista enimmäismäärää:

  • korkeampi työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden tekemälle työpaikkaselvitykselle
  • alempi muulle ehkäisevälle työterveyshuoltotoiminnalle (esim. terveystarkastus tutkimuksineen, ensiapuvalmiuskustannukset ja matkakustannukset).

Sairaanhoidon kustannukset (korvausluokka II) korvataan työterveyshuollon korvausjärjestelmän mukaisesti vain, kun yrittäjä on tehnyt sopimuksen ehkäisevästä työterveyshuollosta ja sen lisäksi järjestettävästä sairaanhoidosta saman palveluntuottajan kanssa.

Asiointipalvelusta näet saamasi korvaussummat

Kelan asiointipalvelusta yrittäjä voi katsoa, paljonko hänelle on kertynyt työterveyshuollon kustannuksia vuoden ajalta ja paljonko hän on saanut niihin korvauksia Kelasta. Yrittäjä näkee palvelusta myös, paljonko korvausrahaa on jäljellä loppuvuodelle. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai kännykän mobiilivarmenteella.

Viimeksi muokattu 15.12.2015
Sivu päivitetty 15.12.2015