Yrittäjän työterveyshuollon korvausten määrä

Työterveyshuollon kustannukset jakautuvat kahteen korvausluokkaan. Kela vahvistaa joka vuosi kummallekin korvausluokalle yrittäjäkohtaisen kustannusten laskennallisen enimmäismäärän, jotta se vastaa yleistä kustannuskehitystä.

  • Korvausluokkaan I kuuluvat lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset.
  • Korvausluokkaan II kuuluvat yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset.

Maksettavan korvauksen enimmäismäärä on korkeintaan 50 % tai 60 % kustannusten laskennallisesta enimmäismäärästä. Kela ei korvaa enimmäismäärän ylittäviä kustannuksia.

Korvaus 50 %

Korvaus on molemmissa korvausluokissa 50 % hyväksytyistä tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista, kun korvaamisen perusedellytykset täyttyvät ja palvelua on toteutettu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.

Korvaus 60 %

Korvausluokassa I ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista voidaan korvata 60 %, jos

Enimmäismäärät 2016 Kustannukset (e/v)

 Korvaus (e/v)

Ehkäisevä työterveyshuolto (korvausluokka I)   50% 60%
  • Työpaikkaselvitys (korkeampi)
873,00 436,50 523,80
  • Muu ehkäisevä työterveyshuolto (alempi)
437,00 218,50 262,20
Sairaanhoito (korvausluokka II) 311,00 155,50 -----------

Työterveyshuollossa (korvausluokka I) on kaksi toisistaan riippumatonta vuotuista yrittäjäkohtaista enimmäismäärää:

  • korkeampi työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden tekemälle työpaikkaselvitykselle
  • alempi muulle ehkäisevälle työterveyshuoltotoiminnalle (esim. terveystarkastus tutkimuksineen, ensiapuvalmiuskustannukset ja matkakustannukset).

Sairaanhoidon kustannuksia (korvausluokka II) korvataan työterveyshuollon korvausjärjestelmän mukaisesti vain, jos yrittäjä on tehnyt työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa työterveyshuoltosopimuksen, johon sisältyvät ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi myös sairaanhoitopalvelut.

Asiointipalvelusta näet saamasi korvaussummat

Voit katsoa Kelan asiointipalvelusta, paljonko sinulle on kertynyt työterveyshuollon kustannuksia vuoden ajalta ja paljonko olet saanut niihin korvauksia Kelasta. Sieltä näet myös, paljonko korvausrahaa on loppuvuodeksi jäljellä. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Viimeksi muokattu 21.6.2016
Sivu päivitetty 15.12.2015