50 vuotta tietojenkäsittelyn eturintamassa

Matti Puhakka– Kansaneläkelaitos on ollut Suomessa tietojenkäsittelyn eturintamassa 50 vuotta, toteaa Kelan IT-toimialan johtaja Matti Puhakka, joka jää eläkkeelle maaliskuun alussa.Lisätietoja:– Kansaneläkelaitos on ollut Suomessa tietojenkäsittelyn eturintamassa 50 vuotta, toteaa Kelan IT-toimialan johtaja Matti Puhakka, joka jää eläkkeelle maaliskuun alussa.

Jo 40-luvulla kansaneläketietoja käsiteltiin reikäkorteilla, mutta varsinainen tietojenkäsittelyn alku Kelassa oli automaattisen eläkkeiden maksatusjärjestelmän käyttöönotto vuonna 1960.

Yhteistyö ja tiedonvaihto muiden viranomaisten kanssa ovat yksi Kelan tietojenkäsittelyn perusta. Kela loi Suomeen ensimmäisen henkilörekisterin vuonna 1964, ja sen tiedot annettiin Väestörekisterikeskuksen henkilörekisterin pohjaksi. Yhteistyö eri viranomaisten kanssa onkin jatkunut läpi vuosikymmenten. Nykyään Kela saa asiakkaiden tietoja mm. Väestörekisterikeskuksesta, työeläkelaitoksista, verottajalta, työvoimahallinnosta sekä oppilaitoksista. Tämä helpottaa asiakkaiden asiointia Kelassa.

Kelan etuuksien määrä on kasvanut jatkuvasti. Etuuksia on noin 100, ja etuusjärjestelmien kehittämisessä riittää tehtävää. Suuria mullistuksia on ollut useita. Vuonna 1973 alkoi mm. hakemusten rekisteröinti tietokonepäätteillä, ja vuosikymmenen lopulla kaikki Kelan toimistot tekivät etuusratkaisutkin päätteillä. Vuonna 1994 hakemusten asiakirjojakin alettiin käsitellä sähköisesti. Parhaillaan etuusjärjestelmiä kehitetään työntekijän näkökulmasta yhdeksi selainkäyttöiseksi järjestelmäksi.

Tietoturvallisuus painottuu kaikessa Kelan tietojenkäsittelyssä. Tekniikka on kehittynyt. Internetsivujen ja sähköisen asioinnin turvallisuus on taattua, mutta vielä etuusasioissa ei henkilökohtaisia tietoja lähetetä sähköpostitse. Turvallinen sähköpostiviestintä asiakkaiden ja Kelan välillä on suunnitteilla.

Kelaan luotetaan IT-alan suurien, koko Suomen kattavien viranomaispalvelujen kehittäjänä. Tämän hetken suurin haaste on Kansallisen terveysarkiston kehittäminen. Sen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat sähköinen resepti ja Reseptikeskus sekä potilastiedon arkisto.

Ministeri, johtaja Matti Puhakka tuli Kelaan johtajaksi vuonna 1996. Maaliskuun alussa eläkkeelle siirtyvä Puhakka on johtanut tietojenkäsittelyn toimialaa kuusi vuotta. Tänä aikana sähköinen asiointi on kehittynyt yhdeksi Kelan tärkeimmistä palvelukanavista.

Kelan menestys Kansallisessa verkkoasiointi- ja palvelututkimuksessa osoittaa, että tietojärjestelmät ovat arkea toimihenkilöiden työssä ja verkkosivut ja sähköinen asiointi merkittävä asiakkaiden palvelukanava.

Kelan IT-osasto juhlii 50 vuoden taivaltaan ja jatkaa Kelan tietojärjestelmien kehittämistä entistä helppokäyttöisemmiksi sekä asiakkaille että kelalaisille.

Lisätietoja:Johtaja Matti Puhakka, p. 020 634 1214IT-osasto, osastopäällikkö Markku Suominen, p. 020 634 3075