Avatrombopagista erityiskorvaus 1.2.2022 alkaen korvausoikeudella 1524

Lääkeaine: Avatrombopagi
Lääkevalmiste: Doptelet
Sairaus: Immuunitrombosytopenia

Mikä muuttuu

Doptelet-lääkkeestä saa 1.2.2022 alkaen erityiskorvauksen (100 %) korvausoikeudella

  • 1524. Avatrombopagi.

Sitä ennen lääkkeestä saa peruskorvauksen (40 %) korvausoikeudella 3052.

Kenelle korvataan

Avatrombopagin erityiskorvausoikeus voidaan myöntää kroonista primaaria immuunitrombosytopeniaa (ITP) sairastaville aikuisille. Katso uuden korvausoikeuden myöntämisen edellytykset Kelan verkkosivuilta.

Kela myöntää oma-aloitteisesti uuden korvausoikeuden 1524 niille asiakkaille, joilla on korvausoikeus 3052.

Kroonisen maksasairauden aiheuttaman trombosytopenian hoidossa Doptelet-lääke on peruskorvattavaa (40 %) reseptimerkinnällä toimenpiteen yhteydessä.

Lue lisää