Biosimilaareilla voidaan hillitä biologisten lääkkeiden kustannuksia

Kela kannustaa terveydenhuoltoa pohtimaan biosimilaarien käyttöä.

Kela lähettää toukokuun lopussa kiitoksen niille lääkäreille, joiden määräämällä tai uusimalla reseptillä on ostettu biosimilaaria sisältävää lääkevalmistetta vuonna 2019. Palautekirjeen saavat lääkärit on poimittu Kelan lääkekorvaustietojen perusteella.

Palautteen tarkoitus on herättää keskustelua biosimilaarien määräämisestä ja kannustaa lääkäreitä pohtimaan biosimilaarien käyttöä nykyistä laajemmin.

Biosimilaari on yhtä tehokas kuin alkuperäinen biologinen valmiste

Biosimilaarit ovat biologisten alkuperäislääkkeiden kopioita ja yhtä tehokkaita kuin alkuperäiset valmisteet. Biologisia, bioteknologisesti valmistettuja lääkkeitä käytetään muun muassa reuman ja diabeteksen hoidossa.

Yleensä biologiset lääkkeet ovat hyvin kalliita. Biosimilaarien määrääminen ja käyttöönotto edistävät hintakilpailua ja kustannusten kasvun hillitsemistä.

Biosimilaari otetaan Suomessa korvattavuuden piiriin, kun se on 30 % alkuperäistä biologista lääkettä halvempi.

– Niistä kymmenestä lääkeaineesta, joista vuonna 2019 maksettiin eniten sairausvakuutuskorvauksia, kuusi oli biologisia, kertoo Kelan tutkimuspäällikkö Leena Saastamoinen

Tiedot vuoden 2019 lääkemääräyksistä verkossa

Tiedot kaikista lääkäreiden ja hammaslääkäreiden tekemistä, sairausvakuutuksesta korvatuista lääkemääräyksistä löytyvät Kelan verkkopalvelusta www.kela.fi/reseptit. Palvelu on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille, ja siihen kirjaudutaan varmennekortilla tai verkkopankkitunnuksilla.

Palvelussa lääkärit voivat myös verrata omia lääkemääräystietojaan keskimääräisiin tietoihin sairaanhoitopiireittäin tai erikoistumisen perusteella.

Kela on lähettänyt lääkäreille palautetta lääkemääräyksistä vuodesta 1997 lähtien. Viime vuosina palautetta on lähetetty kohdennetusti sellaisten lääkkeiden määräämisestä, joihin voi liittyä erityisiä riskejä tai haittoja.