Ennakkotietoa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvauksen muutoksista

vuonna 2021 kilpailutettavat ryhmäterapiat ja vuonna 2022 kilpailutettavat yksilöterapiat

1. Kelan terapiapalveluiden palvelukuvaus on jatkossa kaksiosainen

Palvelukuvaus tulee jatkossa koostumaan kahdesta eri osasta. Palvelukuvauksen osat on sijoitettu yhteen dokumenttiin peräkkäin ja molempia palvelukuvausten osia sovelletaan samanaikaisesti Kelan järjestämän kuntoutuksen toteutuksessa.

Ryhmäterapioissa osat ovat:

Kelan palvelukuvaus vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluntuottajille

 •  ryhmäterapiapalvelun osa (voimassa 1.1.2022 alkaen)
 •  terapioiden yleinen osa (voimassa 1.1.2022 alkaen)

Yksilöterapioissa osat ovat:

Kelan palvelukuvaus vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluntuottajille

 • yksilöterapiapalvelun osa (voimassa 1.1.2023 alkaen)
 • terapioiden yleinen osa (voimassa 1.1.2023 alkaen)

Ryhmäterapioiden palvelukuvaus julkaistaan ryhmäterapiatarjouskilpailun avautumisen yhteydessä ja yksilöterapioiden palvelukuvaus yksilöterapiatarjouskilpailun avautumisen yhteydessä.

2. Vuonna 2021 ryhmäterapiatarjouskilpailussa ja vuonna 2022 yksilöterapiatarjouskilpailuissa muuttuvat vaatimukset*

Psykoterapian toteuttamista koskevat muutokset (ryhmä-, yksilö- ja perheterapia)

Psykoterapiaa tarjoavien palveluntuottajien on huomioitava ja ennakoitava seuraavat Kelan kuntoutuksen palvelukuvauksen vaatimat sisällölliset muutokset:

Vaatimusta psykoterapeuttien työnohjauksesta tullaan tarkentamaan seuraavasti:

Psykoterapeutilla on hyvän terapiakäytännön mukainen, säännöllisesti kerran kuussa toteutuva työnohjaus (pois lukien loma-ajat). Työnohjaus toteutuu vähintään 10 kertaa vuodessa.

Psykoterapian työnohjaajana voi toimia vähintään erityistason koulutuksen suorittanut psykoterapeutti, jolla on riittävä kokemus terapiatyöstä ja myös kokemusta työnohjauksesta. Yleensä työnohjaajalla on saman psykoterapiamuodon koulutus ja pätevyys. Tämän lisäksi Kela suosittelee, että työnohjaajalla on suoritettuna työnohjaus koulutus.

Ryhmäallasterapian toteuttamista koskevat muutokset

Vaatimus Trimmi-kurssin suorittamisesta tulee koskemaan jatkossa molempia allasterapiaa toteuttavia fysioterapeutteja.

3.Yksilöterapian tarjouskilpailussa hankittavat terapiamuodot ja lajit

Yksilöterapiapalveluina hankitaan vuonna 2022 seuraavat terapiapalvelut:

 • allasterapia
 • fysioterapia
 • musiikkiterapia
 • neuropsykologinen kuntoutus
 • puheterapia
 • psykoterapia
 • kuvataideterapia
 • perheterapia
 • ratsastusterapia fysioterapeutin toteuttamana
 • ratsastusterapia toimintaterapeutin toteuttamana
 • toimintaterapia.

Yksilöterapioiden osalta Kela ei hanki erillisiä lasten ja nuorten palveluja.

4. Tiedottaminen tulevista tarjouskilpailuista

Kela kilpailuttaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapiat loppukeväästä 2021. Kela julkaisee hankintailmoitukset hankinnat Hilma ilmoituskanavalla www.hankintailmoitukset.fi ja tarjouspyynnöt julkaistaan Cloudian Hanki –palvelussa. Kela tiedottaa tarjouskilpailujen avautumisesta myös Kelan omilla verkkosivuilla.

Kela kilpailuttaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapiat vuonna 2022.

*Kela tiedottaa mahdollisista muista tulevista muutoksista yksilöterapioiden hankinnoista enemmän syksyllä 2021 ja keväällä 2022.