Hallitus esittää muutoksia yleiseen asumistukeen


Muutokset koskisivat erityisesti henkilöitä, jotka vuokraavat vain osan asunnosta. Vuoden 2018 alusta alkaen heillä hyväksyttäisiin vain 80 % koko asunnon enimmäisasumismenoista.

Hallitus esittää muutoksia lakiin yleisestä asumistuesta. Jos muutokset tulevat voimaan, yleisessä asumistuessa otettaisiin vuoden 2018 alusta käyttöön erillinen enimmäisasumismeno asunnon osalle.

Samassa asunnossa asuvat, oman vuokrasopimuksensa tehneet henkilöt ovat tähän saakka kukin voineet saada asumistukea koko asunnon enimmäisasumismenojen mukaan. Jatkossa näillä henkilöillä hyväksyttäisiin enintään 80 % koko asunnon enimmäisasumismenoista.

Muutos vaikuttaisi tukeen myös henkilöillä, joiden vuokra-asunto on pienempi kuin 20 neliömetriä.

Muutos pienentäisi noin 12 000 henkilön asumistukea. Tuki pienenisi keskimäärin 30 e/kk. Tuki pysyisi kuitenkin ennallaan sellaisilla kimppa-asujilla, joilla on yhteinen vuokrasopimus. Muutoksen tavoitteena on hillitä vuokrien suurenemista.

Lisäksi hallitus esittää, että yleisen asumistuen enimmäisasumismenot tarkistettaisiin vuoden 2019 alusta alkaen vuokraindeksin sijaan elinkustannusindeksillä. Vuonna 2018 enimmäisasumismenot pysyisivät samoina kuin vuonna 2017.

Asunnon osan enimmäisasumismenoon ja indeksiin liittyvät muutokset tulisivat voimaan 1. tammikuuta 2018. Muutokset eivät vaadi asiakkaalta toimenpiteitä. Muuttuneita enimmäisasumismenoja sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuoden 2018 aikana, kun asumistukeen tehdään vuosi- tai välitarkistus.

Lisätietoja: