Henkilökohtaiset Kela-neuvojat aloittavat kesäkuussa

Henkilökohtainen Kelan-neuvonta on uusi palvelu erityistä tukea tarvitseville asiakkaille. Toimintamalli otetaan käyttöön koko Kelassa 1.6.2013.  

Henkilökohtainen Kela-neuvonta on erityisesti sairaille ja vammaisille asiakkaille suunnattu uusi palvelu.

Kesäkuusta alkaen jokaisessa Kelan vakuutuspiirissä työskentelee kaksi henkilökohtaista Kela-neuvojaa, jotka ottavat kokonaisvaltaisesti vastuuta asiakkaan neuvonnasta ja etuuksista. He haastattelevat asiakkaan ja kartoittavat yhdessä asiakkaan kanssa palvelujen tarvetta. He myös huolehtivat yhteydenpidosta asiakkaan, Kelan ja muiden toimijoiden kanssa.

Tärkeitä yhteystyötahoja ovat esimerkiksi terveydenhuolto, sosiaali- ja opetustoimi sekä kuntoutustahot. Yhteistyöllä varmistetaan, että asiakas saa joustavasti kaikki tuet ja palvelut, joita hän tarvitsee sairauden tai vamman vuoksi. Erityisesti kiinnitetään huomiota vammais- ja kuntoutusasioiden käsittelyyn ja etuuksien hakemiseen.

– Yhteistyö sidosryhmien kanssa on keskeinen osa henkilökohtaista Kela-neuvontaa. Se on erityisen tärkeää sairastamiseen liittyvissä etuuksissa. Asiakkaalta vaaditaan monen eri viranomaisen kanssa asioimista, ennen kuin hakemuksiin tarvittavat liitteet ovat koossa. Viranomaisyhteistyö helpottaa asiointia, sanoo asiantuntijalääkäri Tiina Suomela-Markkanen Kelan terveysosastolta.

Kela-neuvojan asiakkaat tulevat usein hoitavan tahon, kuten erityisneuvolan ja keskussairaalan sosiaalityöntekijöiden ja kuntoutusohjaajien, lähettäminä.

Lisätietoja asiakkaalle:

www.kela.fi/erityispalvelut