Ikääntyneiden kuntoutuskurssit (IKKU) uudistuvat

Vuonna 2016 ikääntynyt kuntoutuja saa kursseilla yksilöidympää kuntoutusta. Tämä auttaa kuntoutujaa selviämään itsenäisesti paremmin kuntoutuksen jälkeen omassa arjessaan.

Kursseilla otetaan huomioon jatkossa niitä toiveita, joita ikääntyneet henkilöt ovat nostaneet esille Kelan aiemmin totuttamissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Kuntoutuksen perustana ovat ikääntyneen omat tavoitteet, joita hän voi pohtia yhdessä kuntoutushenkilöstön kanssa. Samalta paikkakunnalta voi osallistua useampi ikääntynyt kurssille, jonka mahdollistaa palveluntuottajan esivalintaan osallistuminen.

Hakeminen

  • Kelan kuntoutusta haetaan lomakkeella KU 104 tai KU 132, jotka voi täyttää ja tulostaa Kelan verkkosivuilta www.kela.fi/lomakkeet
  • Liitteeksi tarvitaan B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta ilmenee sairaus, suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet.

Lisätietoja:

www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku hakusanalla "IKKU"
Kelan asiakaspalvelu 020 692 205 Kuntoutus ma - pe klo 8 - 18
Yhteistyökumppaneiden viranomaislinja 020 692 235 ma - pe klo 9 – 16