Isyysvapaauudistus lisäsi isien vapaiden käyttöä vain vähän

Isät ovat isyys- tai vanhempainvapaalla keskimäärin noin 6 viikkoa. Edelleen joka neljäs isä ei pidä lapsen saatuaan lainkaan vapaata.

 

Vuonna 2015 lapsen saaneet isät saivat vanhempainpäivärahaa keskimäärin 36 arkipäivältä eli noin 6 viikolta. Ennen vuoden 2013 isyysvapaauudistusta isät pitivät vapaita keskimäärin 33 arkipäivää.

­– Kolme neljästä vuonna 2015 lapsen saaneesta isästä sai vanhempainpäivärahaa. Osuus on sama kuin ennen uudistusta, sanoo suunnittelija Siru Keskinen Kelan tilasto- ja tietovarastoryhmästä.

Isyysvapaauudistuksen jälkeen isät voivat pitää vapaita aiempaa pitempään ja joustavammin, eivätkä isän vapaat enää vähennä äidin vapaita.

Ahvenanmaalla isät pisimpään vapaalla

Vanhempainpäivärahaa saaneiden isien osuus oli suurin Pohjanmaalla (82 %) ja pienin Kymenlaaksossa (70 %).

– Maakunnissa, joissa isät pitivät ahkerasti isyysvapaita vanhempainrahakauden jälkeen, vapaat olivat myös keskimääräistä pidempiä, Keskinen sanoo.

Pisimmät vapaat pidettiin Ahvenanmaalla, jossa isät olivat vapaalla keskimäärin 46 arkipäivää ja lyhyimmät Päijät-Hämeessä, jossa vapaa kesti keskimäärin 32 arkipäivää.

Isät olivat usein vapaalla samaan aikaan, kun lapsen äiti sai äitiys- tai vanhempainrahaa. Vanhempainrahakauden jälkeen isyysrahaa oli saanut 42 % ja vanhempainrahaa 4 % kaikista isistä. Suurin osa isistä (38 %) piti osan vapaasta yhtä aikaa ja osan eri aikaan kuin äiti. Vajaa kolmannes (31 %) piti kaikki vapaansa yhtä aikaa äidin kanssa. Vain 5 % vietti kaikki vapaat eri aikaan kuin äiti.

Isyysvapaata enintään 9 viikkoa, vanhempainvapaata puoli vuotta

Isyysvapaa kestää enintään 54 arkipäivää eli noin 9 viikkoa. Isä voi pitää vapaata 1–18 arkipäivää sinä aikana, jolloin äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa. Loput isyysvapaapäivät isä voi pitää sen jälkeen, kun vanhempainrahan maksaminen on loppunut. Isyysvapaat on pidettävä siihen mennessä, kun lapsi täyttää 2 vuotta. Kela maksaa isyysvapaan ajalta isyysrahaa.

Vanhempainvapaalle voi jäädä jompikumpi vanhemmista, tai vanhemmat voivat olla vapaalla vuorotellen. Vanhempainvapaa kestää 158 arkipäivää eli noin puoli vuotta, ja Kela maksaa sen ajalta vanhempainrahaa.

Lisätietoa: