Kela järjestää markkinakartoituksen korvaamistaan taksimatkoista

Kelan korvaamien taksipalvelujen hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään mukaan markkinakartoitukseen.

Kela järjestää markkinakartoituksen korvaamistaan taksimatkoista. Kartoituksella selvitetään Kelan korvaamien taksipalveluiden hankintaan liittyviä asioita.

Kela valmistelee hankintoja, joissa haetaan palveluntuottajia huolehtimaan Kelan korvaamista taksimatkoista eri maakuntien alueilla lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Hankinnat toteutetaan maakunnittain käyttöoikeussopimuksina. Kysymyksessä on kokonaispalvelu, joka kattaa taksimatkojen tilauksen, yhdistelyn, välityksen, kuljetuspalvelujen järjestämisen ja valvonnan, maksuliikenteen sekä raportoinnin. Maksuliikenne toteutetaan Kelan sähköisellä suorakorvausmenettelyllä.

Markkinakartoitukseen voi osallistua tutustumalla Hilmassa oleviin materiaaleihin ja vastaamalla Hilmassa esitettyihin kysymyksiin viimeistään 5.4.2021. Vastaukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen svmatkat.hankintapalvelut@kela.fi.

Markkinakartoitukseen osallistuminen ei ole edellytys myöhemmin toteutettavaan kilpailutukseen osallistumiselle eikä sido siihen osallistuvaa tahoa. Kela ei maksa korvausta markkinakartoitukseen osallistumisesta.

Markkinakartoituksessa annettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Lue lisää