Kela jatkaa tekstiensä selkeyttämistä

Uutena tavoitteena on verkkotekstien selkeyttäminen.

Tällä viikolla Kelassa otettiin käyttöön uusi vammaisetuusjärjestelmä. Samalla tulevat käyttöön uudet päätöstekstit alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuessa sekä eläkettä saavan hoitotuessa.

Uusituissa päätöksissä asiakas näkee heti ensimmäiseltä sivulta häntä eniten kiinnostavat asiat: paljonko etuutta maksetaan ja mikä on maksupäivä.

Tekstiä on muokattu sellaiseksi, että se puhuttelee asiakasta. Tavoitteena on, että asiakas tunnistaa tilanteensa tekstistä ja osaa toimia ohjeiden mukaan. Myös päätösten perustelut on kirjoitettu asiakkaan näkökulmasta.

– Tekstien selkeyttämisessä ei ole ollut kyse vain kevyestä kielenhuollosta ja sinutteluun siirtymisestä, kertoo kehittämispäällikkö Elina Sipola. Hän on ollut alusta asti mukana Kelan selkeystyössä.

Mukana virkakielikampanjassa

Kela on pilottina virkakielikampanjassa, joka alkoi 13. lokakuuta kansainvälisenä selkeän kielen päivänä. Muut pilottiorganisaatiot ovat Verohallinto, liikenne- ja viestintäministeriö, Trafi, Maahanmuuttovirasto sekä Tampereen ja Vaasan kaupungit.

Kampanjassa etsitään hyviä käytäntöjä siihen, että viranomaiset osaavat kirjoittaa mm. lakiin perustuvat tekstit niin, että kansalaiset ymmärtävät ne vaivatta. Suuri osa teksteistä julkaistaan ja luetaan nykyisin verkossa, mikä vaatii erilaista otetta kirjoittamiseen. Piloteissa työskentelytavaksi otetaan se, että teksti kirjoitetaan samaan aikaan sekä suomeksi ja ruotsiksi, jolloin kieliversiot edistävät selkeää ilmaisua.

Kelassa työstettäväksi otetaan alle 16-vuotiaan vammaistuen verkkoasiointitekstit. Tätä etuutta ei ole aikaisemmin voinut hakea verkkoasiointipalvelussa, joten selkeytyksessä ollaan nyt uuden äärellä.

Kirjeiden ja päätösten selkeyttämistä ei myöskään ole unohdettu. Sitä tehdään kaiken aikaa virka-työnä, ja selkeän kielen periaatteita viedään osaksi kaikkien Kelassa tekstejä kirjoittavien osaamista.

Selkeyttä vuodesta 2011

  • Selkeystyö alkoi aktiivisesti vuonna 2011.
  • Kolmessa vuodessa, Selkeys- ja Haku-hankkeiden aikana,    selkeytettiin päätöksiä, asiakaskirjeitä ja hakemuslomakkeita.
  • Tavoitteena oli saada niistä ymmärrettävämpiä ja luettavampia.
  • Nyt on uudistettu hakemuslomakkeista 30 % ja asiakkaille menevistä kirjeistä 80 %. Kela lähettää asiakkaille vuosittain yhteensä noin 2 miljoonaa kirjettä. Lisäksi asiakkaille lähetetään erilaisia maksu- ja vuosi-ilmoituksia.
  • Kela lähettää vuosittain noin 10 miljoonaa etuuspäätöstä. Päätöstekstit on uudistettu koulumatkatuessa, asumistuessa, sairauspäivärahassa, kuntoutusrahassa, erityishoitorahassa ja sotilasavustuksessa.
  • Tällä viikolla uudistetut päätökset otettiin käyttöön vammaisetuuksissa (alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki sekä eläkettä saavan hoitotuki) ja työttömyysetuuksissa.
  • Monenlaista osaamista yhdistävä työpajatyöskentely ja asiakkailla tehdyt käytettävyystutkimukset ovat olleet avainasemassa, kun selkeystyössä etsittiin asiakkaan näkökulmaa.