Kela kokeilee ja kehittää toiminnallisten häiriöiden kuntoutusta

Toiminnallista häiriötä sairastavilla on mahdollisuus osallistua kuntoutuskokeiluun pääkaupunkiseudulla ja Oulun alueella.

Kela kokeilee toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishankkeessa uutta kuntoutusmuotoa aikuisille, jotka sairastavat toiminnallisia häiriöitä. Toiminnalliset häiriöt ovat työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua haittaavia oireita, joita perinteiset sairaustilat eivät selitä.  Kuntoutuksella tuetaan opiskelu- ja työkykyä.

Asiakkaat ohjautuvat kokeiluun OYSin yleissairaalapsykiatrian yksiköstä, HUSin toiminnallisten häiriöiden poliklinikalta sekä Helsingin kaupungilta (Työterveys Helsinki).

– Toiminnalliset häiriöt ovat yleisiä, ja niistä johtuvat oireet haittaavat työ- ja toimintakykyä. Siksi Kela haluaa kokeilla ja kehittää kuntoutusta tälle kohderyhmälle. Kehitämme kuntoutusmalleja yhteistyössä kuntoutuksen palveluntuottajien sekä OYSin, HUSin ja Työterveys Helsingin kanssa, kertoo hankepäällikkö Soile Huumonen.

Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti

Kokeilussa palveluntuottajat kehittävät uudenlaista kuntoutusta toiminnallisiin häiriöihin. Kela koordinoi kehittämistyötä. Kuntoutus on asiakkaan tarpeiden mukaan avomuotoista yksilö- tai ryhmäkuntoutusta. Kuntoutus sisältää 12 kuntoutustapaamista 10 viikon aikana. Kolmen kuukauden kuluttua on seurantatapaaminen.

Asiakas saa kuntoutuksessa tietoa toiminnallisista häiriöistä ja niiden oireista. Tavoitteena on myös se, että hän löytää itselleen soveltuvia keinoja, joilla voi edistää kuntoutumistaan. Kuntoutusta toteuttavat työparina työskentelevät psykoterapeutti tai psykologi ja fysioterapeutti tai toimintaterapeutti. Asiakas saa työparilta konkreettista ohjausta omien voimavarojensa löytämiseksi ja yksilöllisten tavoitteidensa saavuttamiseksi.

– Tarvittaessa asiakkaan aikuinen läheinen voi osallistua kuntoutukseen. Kuntoutuksessa tehdään myös tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon kanssa.

Huumosen mukaan tavoitteena on myös, että asiakas rohkaistuu käyttämään itselleen soveltuvia keinoja arjessaan.  

Kela kilpailutti kuntoutuksen palveluntuottajat loppuvuodesta 2019. Palvelua toteuttavat Helsingissä Coronaria Oy ja toi.minna Oy, Espoossa Coronaria Oy sekä Oulussa KK-Verve Oy ja Coronaria Oy.

Kokeilu on osa toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanketta, jota toteutetaan yhteistyössä STM:n kanssa. Hankkeessa luodaan esitys siitä, kenen vastuulle toiminnallisten häiriöiden kuntoutus tulevaisuudessa kuuluisi.  Kuntoutussäätiö tekee kokeilusta arviointitutkimuksen, jonka tuloksia esitellään hankkeen loppuseminaarissa joulukuussa 2021.

Lue lisää: Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishanke