Kela lähettää lastenhoidon tuen laskun verkkolaskuna toukokuun alusta lähtien

Kunnille lähetetään 1.5.2020 alkaen lastenhoidon tuen lasku verkkolaskuna. Laskutustavan muutos ei vaikuta laskutuksen aikatauluun. Lasku toimitetaan kunnalle edelleen kuukauden 10. päivän jälkeen, ja sen eräpäivä on kuukauden 20. päivä. Uusi laskutustapa nopeuttaa laskun toimittamista.

Laskutustavan muuttuessa myös kunnan laskutusosoitetiedot muuttuvat. Tästä syystä kunnan pitää ilmoittaa Kelaan uudet lastenhoidon tuen laskutusosoitetiedot.

Huomatkaa, että Kelan tilinumero muuttuu verkkolaskutukseen siirtymisen yhteydessä.

Laskutusosoitetiedot ilmoitetaan sähköpostiosoitteeseen myyntilaskut@kela.fi viimeistään 31.3.2020.

Kela tarvitsee kunnalta seuraavat tiedot verkkolaskutusta varten:

 • kunnan nimi
 • toimipaikka tai laskun maksaja
 • maksajan Y-tunnus
 • laskun kieli
 • postilokero tai lähiosoite
 • postinumero ja postitoimipaikka
 • maksajan verkkolaskuosoite
 • maksajan välittäjätunnus
 • laskutusviite
 • laskutuksen yhteyshenkilö
 • yhteyshenkilön puhelinnumero
 • sähköpostiosoite laskutuksen muutos- ja häiriötilanteita varten

Lastenhoidon tuen saaja- ja maksuluettelo

Lastenhoidon tuen laskuun liittyvä saaja- ja maksuluettelo lähetetään edelleen paperilla maksukuukautta seuraavan kuukauden alussa.

Lisätietoja sähköisestä laskusta saa osoitteesta myyntilaskut@kela.fi