Kela nostaa esiin yhteistä työtä kuntien kanssa: ”Tämä on asiakkaan etu”

Yhteistyön vahvistaminen on yksi Kelan strategisista tavoitteista. Vuonna 2020 tätä tavoitetta vietiin käytäntöön tiiviisti myös kuntien kanssa. Kela kokosi yhteen esimerkkejä onnistuneesta yhteistyöstä ympäri Suomea.

Toimiva yhteistyö kuntien kanssa on ennen kaikkea asiakkaan etu. Yhteistyöstä hyötyvät varsinkin ne asiakkaat, jotka tarvitsevat henkilökohtaista apua ja tukea asioidensa hoitamiseen, ja ne, jotka tarvitsevat useita etuuksia ja palveluita.

– Kunnat ovat Kelalle tärkeä yhteistyökumppani. Arkipäiväistä yhteistyötä tehdään koko ajan. Kelalla ja sosiaalitoimella on paljon yhteisiä asiakkaita, ja monesti asiakkaan tilanne on sellainen, että se vaatii toimijoilta tiivistä yhteistyötä, kertoo Kelan etuusjohtaja Antti Jussila.

– Kuntien ja Kelan yhteistyö on muutamassa vuodessa kehittynyt todella paljon. Kela-yhteistyön ja Kelan etuuksien sekä palvelujen rooli on useammalla kunnan toimialalla tärkeä, kun halutaan palvella kuntalaisia paremmin. Toimiva ja tiivis yhteistyö ja toiselta oppiminen on erityisen tärkeää, jotta kunnissa voidaan turvata heikommassa asemassa olevien avunsaanti ja jotta pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin sovittamalla palvelut ja etuudet nykyistä paremmin yhteen yhteisten asiakkaiden hyväksi, sanoo Suomen Kuntaliiton sote-yksikön erityisasiantuntija Ellen Vogt.

Kela on myös mukana muun muassa yhteisissä toimipisteissä ja virtuaalisissa verkostoissa hoitamassa omaa osuuttaan yhteisten asiakkaiden asioista. Uudenlaisia yhteistyön tapoja kokeillaan rohkeasti.

Arjen yhteistyötä ja yhteisiä tilaisuuksia Hämeenlinnassa

Hämeenlinnassa kaupunki ja Kela tekevät aktiivista ja jatkuvaa arjen yhteistyötä. Marraskuussa Hämeenlinnan kaupungin sosiaalipalvelujen neuvonta muutti Kelan tiloihin, mikä on syventänyt yhteistyötä entisestään.

– Sosiaaliohjaaja ja Kelan palveluasiantuntijat voivat hoitaa yhteisten asiakkaiden asioita tehokkaasti, tiiviissä yhteistyössä. Samalla opimme paremmin ymmärtämään toistemme työtä. Erityisesti toimeentulotuen asiakkaiden asioiden hoito on tehostunut, Kelan Kanta-Hämeen palveluryhmän ryhmäpäällikkö Elina Rautio sanoo.

Lisäksi yhteistyötä tehdään kaupungin palvelupiste Kastellissa. Kelan palveluasiantuntija on kahtena iltapäivänä viikossa pakolaisten vastaanotossa ja maahanmuuttoinfossa hoitamassa asiakkaiden asioita yhdessä kaupungin työntekijöiden kanssa.

Sosiaalitoimen ja Kelan yhteistyö näkyy myös tapahtumissa, joista viimeisimmät ovat olleet Hämeenlinnassa järjestetty Asunnottomien yön tapahtuma ja vähävaraisten jouluruokakassien jako.

– Haluamme tulla ihmisten lähelle ja tarjota tälläkin tavalla apua, Rautio sanoo.

Kuopion kuuma linja päivystää

Kuopiossa Kela on kehittänyt yhdessä kaupungin kanssa erillisen Skype-kanavan, johon sosiaalityöntekijät voivat ottaa yhteyttä vaikkapa asiakkaan asioidessa heillä. Kuumaksi linjaksi ristitty Skype-yhteys sai alkunsa osallistavan sosiaalityön hankkeesta, jossa Kuopio oli yhtenä kaupunkina mukana.

– Kanavalla päivystää perusturvaetuuksien osaaja, johon sosiaalityöntekijät voivat olla suoraan yhteydessä. Asiakkaiden kokemuksen mukaan asiat ovat hoituneet erittäin nopeasti ja moneen kysymykseen on ”samalla istumalla” saatu vastaus. Nämä asiakkaat ovat usein sellaisia, joilla voi olla enemmänkin haasteita elämässään ja moni asia voi vaatia selvitystä, Kelan itäisen toimeentuloturvaetuuksien ratkaisukeskuksen päällikkö Tiina Ahponen kertoo.

– Toimiva yhteistyö toki edellyttää molemminpuolista työn tuntemusta ja kunnioitusta sekä valmiutta tehdä parhaansa asiakkaiden eteen. Näitä on hiottu säännöllisissä yhteisissä palavereissa, joissa sekä Kela että kaupunki on ottanut esille asioita kehittävällä ja myönteisellä otteella, Ahponen kiittelee.

Myös kaupungin puolella ollaan yhteistyöhön tyytyväisiä. Asiakasprosesseihin on saatu yhteistyöllä tehokkuutta ja sujuvuutta, ja ennen kaikkea asiakkaat ovat saaneet nopeasti ja kattavasti tarvitsemaansa palvelua.

Talousneuvola avautui Oulussa

Oulun kaupungin eri yksiköiden kanssa Kela on tehnyt tiivistä yhteistyötä jo pitkään. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi nuorten, maahanmuuttajien, perheiden, vanhusten ja asunnottomien asioiden hoitamiseksi.

– Eri toimijat kaupungilla ja meillä Kelassa tuntevat toisensa hyvin, mikä helpottaa yhteydenpitoa asiassa kuin asiassa Oulussa on pitkä perinne yhteistyön tekemisessä, ja tuloksekasta yhteistyötä on tehty myös muissa kuin sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Näemme asiakkaan palvelut yhteisenä ekosysteeminä. Puhummekin yhteisestä työstä yhteistyön sijaan, Kelan pohjoisen toimeentuloturvaetuuksien ratkaisukeskuksen päällikkö Sari Kenttä kertoo.

Asenne uuden kokeilemiseen on innostunut ja valmiudet kehittämiseen ovat hyvät molemmin puolin. Esimerkiksi sosiaalitoimen ja Kelan yhteisen sosiaalityön ammattilaisresurssikokeilun avulla syntyi paitsi vahvaa osaamista ja entistä paremmat verkostot paikallisesti myös koko Kelan käyttöön tehty koulutuspaketti.

Uusin esimerkki yhteistyöstä on tammikuun 2021 alkupuolella toimintansa aloittanut Talousneuvola. Talousneuvola on Oulun kaupungin aikuissosiaalityön uusi palvelu, jossa ovat mukana myös talous- ja velkaneuvonta, ulosottoviranomainen ja Kela. Talousneuvolaan voi tulla paikan päälle keskustelemaan erilaisista taloudelliseen tilanteeseen liittyvistä kysymyksistä ilman ajanvarausta ja nimettömänä. Samaa palvelua saa myös puhelimitse.

Turussa yksi ovi, monta palvelua

Turun kaupungin ja Kelan yhteinen keskitetty asiakaspalvelu Kauppatorin Monitorissa avattiin syyskuussa 2020. Kelassa on pitkään kehitetty tilayhteistyötä muiden julkisten toimijoiden kanssa. Länsi-Suomessa Kelan palvelupisteistä lähes 60 prosenttia on yhteisiä kunnan tai muun yhteistyökumppanin kanssa.

Konkreettisesti Turun kaupungin ja Kelan yhteistyön tiivistyminen näkyy muun muassa siinä, että Kelan palvelupisteiden läheisyyteen on sijoitettu kaupungin sosiaalipalveluiden tiloja.

– Turun kaupungilla ja Kelalla on ollut vastaavaa yhteistoimintaa kauppakeskus Skanssin Monitorissa vuodesta 2014 lähtien, ja yhteistyö on toiminut hyvin, Turun palveluryhmän ryhmäpäällikkö Satu Osola Kelasta kiittelee.

– Samoissa tiloissa toimiminen antaa mahdollisuuden eri tahojen yhteisiin asiakastapaamisiin, jolloin asiakkaan asia voidaan hoitaa yhdessä. Asiakkailta on tullut positiivista palautetta siitä, että monta asiaa voi hoitaa samassa paikassa, Osola sanoo.

Kauppatorin Monitorissa asiakkaille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa sekä ajanvarauksella että ilman. Monitorin slogan ”Yksi ovi, monta palvelua” kuvaa toimintaa hyvin. Kelan ja sosiaalitoimen lisäksi Monitorista löytyy laajasti myös muita kaupungin palveluita, kuten joukkoliikenteen ja kaupunginteatterin lipunmyynti, ikääntyneiden neuvonta ja maahanmuuttajien omakielinen neuvonta.

Yhteistyöstä yhteiseen työhön Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja Kymsoten kanssa Kela on luonut vakiintuneita, molemminpuolisia yhteistyökäytäntöjä asiakkaiden asioiden hoitoon. Kelan etuudet ja kunnan palvelut on koottu asiakkaalle yhdeksi kokonaisuudeksi. Myös asiakastapaamisten järjestämisessä on kokeiltu ja otettu käyttöön uusia yhteydenpidon välineitä.

– Olemme tunnistaneet yhdessä asiakkaat, jotka tarvitsevat elämäntilanteessaan viranomaisten yhteistyötä, ja asiakkaat saavat tarvittaessa yksilöllistä tukea, kertovat Päijät-Hämeen palveluryhmän ryhmäpäällikkö Maila Masalin ja Kymenlaakson palveluryhmän ryhmäpäällikkö Mari Harju.

Nimetyt käsittelijät sekä Kelassa että kuntayhtymässä sujuvoittavat asioiden hoitamista yhdessä. Myös esimiesten väliset viikko- ja kuukausipalaverit helpottavat yhteistä työtä.