Kela on julkaissut ryhmäterapian tarjouskilpailut Kelan kaikissa viidessä vakuutuspiirissä

Kela kilpailuttaa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapiat Kelan kaikissa viidessä vakuutuspiirissä (eteläinen, itäinen, keskinen, läntinen ja pohjoinen vakuutuspiiri). Uuden sopimuskauden mukaiset palvelut alkavat 1.1.2022 lukien.

Hankintailmoitukset on julkaistu HILMASSA (www.hankintailmoitukset.fi ) ja kaikkien hankittavien palvelujen tarjousmateriaali kokonaisuudessaan löytyy Hanki-palvelusta (www.hanki-palvelu.fi). Tarjousten jättämisen määräaika on tarjouspyynnön mukaisesti 5.8.2021. Tarjouspyynnöissä on ilmoitettu, miten tarjoaja voi esittää tarjouskilpailua ja tarjousten antamista koskevia kysymyksiä tarjouspyynnössä kerrottuun määräaikaan mennessä.

Ryhmäterapiapalveluina hankitaan suomenkieliset palvelut erikseen lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Ryhmäterapiaa hankitaan seuraaviin terapiamuotoihin: allasterapia, fysioterapia, musiikkiterapia, neuropsykologinen kuntoutus, puheterapia, psykoterapia ja toimintaterapia.

Ryhmäterapioita koskevat edellytykset on kirjattu ”Kelan palvelukuvaus vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluntuottajille” voimassa 1.1.2022 lukien. Tarjousmateriaalissa julkaistu palvelukuvaus on kaksiosainen ja se muodostuu ryhmäterapiapalvelun osasta ja terapioiden yleisestä osasta.  

Ruotsinkielisiä ryhmäterapiapalveluja hankitaan seuraavalle sopimuskaudelle suorahankintoina, mikäli tarvetta ryhmäterapiapalveluille ilmenee.

Laadun arviointi tarjouskilpailuissa

Hankinta toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena, jossa Kela on määrittänyt palvelun toteuttamisesta maksettavat hinnat, ja tarjoajien valinta toteutetaan vertailemalla tarjousten laatua.  Tarjousten laadun arvioinnissa painotetaan terapeuttien kokemusta ryhmien ohjaamisessa, pitkiä ja lyhyitä lisä- sekä täydennyskoulutuksia ja työkokemusta.

Kilpailutuksen valmistelussa käyty markkinavuoropuhelu

Kilpailutuksen valmistelussa on käyty kattavasti markkinavuoropuhelua kaikkien ko. terapiamuotojen järjestöjen kanssa pyytämällä kommentteja valmisteilla olleisiin asioihin, kuten esimerkiksi käänteiseen kilpailutukseen, laadun määrittelyyn ja palvelun hinnoitteluun. Markkinavuoropuhelussa esiin tuotuja näkökulmia on huomioitu palvelukuvauksessa sekä tarjouspyyntömateriaalissa.  

Yksilöterapioiden tarjouskilpailut järjestetään vuonna 2022

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöterapioiden tarjouskilpailut järjestetään vuonna 2022. Kela tiedottaa yksilöterapiatarjouskilpailujen järjestämisestä myöhemmin.