Kela on julkaissut suomenkieliset yksilöfysioterapian tarjouskilpailut eteläisessä ja itäisessä vakuutuspiirissä

Kela kilpailuttaa uudelleen vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena yksilöfysioterapiaa toteuttavat palveluntuottajat eteläisessä ja itäisessä vakuutuspiirissä. Asiakkaiden kuntoutus jatkuu tarjouskilpailujen aikana.  

Markkinaoikeus kumosi keväällä 2019 yksilöfysioterapian ja yksilötoimintaterapian hankintapäätökset eteläisessä ja itäisessä vakuutuspiirissä sekä yksilöallasterapian hankintapäätökset eteläisessä vakuutuspiirissä.  

Nyt julkaistut kilpailutukset koskevat suomenkielistä fysioterapiaa. Nykyiset fysioterapiaa koskevat sopimukset ovat voimassa 30.4.2020 asti. Uusi sopimuskausi on 2.3.2020–31.12.2021. Uusien sopimuksien mukaiset yksilöfysioterapiat alkavat 1.5.2020. Asiakkaiden kuntoutus jatkuu tarjouskilpailujen aikana kuntoutuspäätösten mukaisesti.

Laadun arviointi tarjouskilpailuissa

Yksilöfysioterapiaa koskevien tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 50 % ja laadun 50 %.  Laadun arvioinnissa painotetaan terapeuttien pitkiä ja lyhyitä lisä- ja täydennyskoulutuksia ja työkokemusta. Lisäksi laatuvertailussa huomioidaan fysioterapiatilat ja niiden esteettömyys.

Tarjouskilpailuissa käytetään samaa palvelukuvausta kuin vuoden 2018 kilpailutuksessa. Palvelukuvauksen otsikko on Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat 1.1.2019 lukien, päivitetty 14.3.2019.

Kilpailutuksen valmistelussa käyty kattava markkinavuoropuhelu

Yksilöfysioterapian tarjouskilpailujen valmistelussa Kela kävi markkinavuoropuhelun Kuntoutusyrittäjät ry:n, Sote Palveluntuottajat ry:n, Suomen Fysioterapeutit ry:n ja Tehy ry:n kanssa tapaamalla heidän edustajiaan ja pyytämällä kommentteja tarjouspyyntö- ja sopimusluonnokseen. Markkinavuoropuhelussa esiin tuotuja näkökulmia on pyritty huomioimaan tarjouspyyntömateriaalissa ja sopimusluonnoksessa.  

Markkinaoikeuden päätöksen vuoksi tarjoajat valitaan puitejärjestelyyn eri tavalla kuin edellisessä kilpailutuksessa. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, kuinka monta palveluntuottajaa valitaan vähintään kuntaa kohden sekä kuinka moni valittavista palveluntuottajista on toimitilallisia palveluntuottajia.  Lisäksi kilpailutuksessa voidaan valita alemmilta sijoilta kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa järjestyksessä niin monta tarjoajaa kuin on tarpeen tarjouspyynnössä ilmoitetun asiakasmäärän täyttymiseksi.

Allasterapian sekä ruotsinkielisen fysio- ja allasterapian tarjouskilpailut avautuvat myöhemmin

Fysioterapian lisäksi kilpailutetaan eteläisen vakuutuspiirin ruotsinkielinen fysioterapia ja sekä ruotsin- ja suomenkielinen allasterapia.  Tarjouskilpailut pyritään avaamaan lokakuun aikana.

Toimintaterapian tarjouskilpailuja valmistellaan

Eteläisen ja itäisen vakuutuspiirin toimintaterapian tarjouskilpailujen valmistelu aloitetaan myöhemmin syksyllä. Eteläisessä vakuutuspiirissä ruotsinkielinen toimintaterapia kilpailutetaan erikseen. Valmistelusta käynnistetään erillinen markkinavuoropuhelu.

Tarjouskilpailuilla ei vaikutusta muihin sopimuksiin

Markkinaoikeuden ratkaisut ja uudet kilpailutukset eivät vaikuta muiden vakuutuspiirien allas-, fysio- tai toimintaterapioihin eivätkä lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapioihin.  Niissä palveluntuottajien sopimukset jatkuvat ennallaan ja Kela päättää mahdollisesta option käyttämisestä 31.5.2020 mennessä. Asiakkaiden palvelut jatkuvat ennallaan.