Kelan kuntoutus tukee nuorta

Kelan monipuoliset kuntoutuspalvelut tukevat nuoria eri elämänvaiheissa. Nuorten osuus Kelan kuntoutuksen osallistujista kasvaa tasaisesti.

Kelan kuntoutuspalvelut tukevat työelämään ja yhteiskuntaan osallistumista ja arjessa selviytymistä. Viime vuonna 98 860 kuntoutujaa sai Kelan rahoittamaa kuntoutusta. Arvion mukaan tänä vuonna ylitetään 100 000 kuntoutujan määrä.

Ammatilliset palvelut tukevat nuoren työ- tai opiskelukykyä, jos se on heikentynyt ja nuori haluaa palata työelämään tai opiskelun pariin. Kelan ammatillisen kuntoutuspalveluita nuorille ovat ammatillinen koulutus, koulutuskokeilu, työkokeilu, ammatillinen kuntoutusselvitys, työhönvalmennus ja mielenterveyskuntoutujan työhönvalmennus sekä ammatilliset kuntoutuskurssit.

Tukea masennusoireisiin ja vahvistusta elämänhallintaan Kelan mielenterveyskurssit tukevat nuoren työ- tai opiskelukykyä sekä antavat vahvistusta itsetuntemukseen ja itsearvostukseen. Kurssille voi hakea nuori, jolla on masennus- tai ahdistusoireita. Kurssit sisältävät muun muassa ryhmätapaamisia ja yksilöllistä ohjausta.  Kurssilta saa apua asiantuntijoilta ja vertaistukea samassa tilanteessa olevilta nuorilta.

Kuntoutuspsykoterapialla tuetaan työelämässä pysymistä tai sinne siirtymistä, työhön paluuta tai opintojen edistymistä. Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa voi hakea nuori (16–25 v) tai aikuinen (26–67 v), jolla on todettu opiskelu- tai työkykyä uhkaava mielenterveyden häiriö.

Maaliskuussa 2015 alkaa Oma väylä -hankkeen kuntoutuspalvelut. Hankkeessa kehitetään uutta kuntoutusmallia 18–35-vuotiaille, joilla on diagnosoitu Aspergerin oireyhtymä ja/tai ADHD. Oma väylässä on mahdollisuus vahvistaa ja kehittää opiskeluvalmiuksia, työelämätaitoja sekä arjenhallinnan taitoja samoin kuin sosiaalisia taitoja.

Taloudellista tukea kuntoutukseen

Kuntoutuksen aikana on mahdollista saada kuntoutusrahaa, kun kuntoutuksen tavoitteena on työelämässä pysyminen, työelämään palaaminen tai työelämään pääsy. Kuntoutusrahapäätöstä varten täytyy olla hyväksyttävä kuntoutuspäätös esim. Kelasta tai työterveyshuollosta.

Kuntoutuksen hakemista varten tarvitaan hoitavalta lääkäriltä B-lausunto sekä Kelan hakemuslomake KU 132 tai ammatillisen kuntoutuksen hakemuslomake KU 101.

Lisätietoa asiakkaille
Kuntoutuksen palvelunumero 020 692 205 ma–pe klo 8–18

Verkossa:

Lue myös Sosiaalivakuutus 3/2014: