Matkakorvausten omavastuut nousevat 1.1.2016


Ensi vuonna sairausvakuutuksesta korvattavien  matkojen omavastuut nousevat.

Uudet omavastuut 1.1. 2016:

  • yhdensuuntaisen matkan omavastuu nousee nykyisestä 16,00 eurosta 25,00 euroon
  • vuotuinen omavastuu (nk.matkakatto) nousee nykyisestä 272,00 eurosta 300,00 euroon
  • taksimatkojen korotettu omavastuu nousee 32,00 eurosta 50,00 euroon.


Taksimatkaa varten tarvitaan SV 67 Todistus matkakorvausta varten

Kela korvaa sairauden tai raskauden vuoksi tehdyt matkat terveydenhuoltoon sekä matkat Kelan järjestämään kuntoutukseen. Korvausta maksetaan ensisijaisesti julkisten kulkuvälineiden kustannusten mukaisesti.

Taksimatka voidaan korvata, kun terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi asiakkaan oikeuden taksimatkaan sairauden, vamman tai asiakkaan senhetkisen terveydentilan perusteella Tätä varten tarvitaan terveydenhuollon antama todistus, SV 67,Todistus matkakorvausta varten.

Asiakas säilyttää kertamatkalle kirjoitetun todistuksen itsellään. Pitkäaikaisen todistuksen asiakas toimittaa Kelan toimistoon.
Todistus voidaan antaa asiakkaalle, jolla on

  • vaikeuksia liikkumisessa ja/ tai  kävelyssä
  • pidemmän kävelyn estävä liikuntavamma tai muu sairaus
  • muistisairaus tai mielenterveyden häiriö, joka vaikeuttaa arkipäivästä toimintaan.
  • alttius saada sairauskohtauksia
  • suuri infektioherkkyys
  • sairaus, joka aiheuttaa korkeaa kuumetta tai toistuvaa oksentelua.

Kelan korvaamat taksimatkat pyritään yhdistelemään toisen asiakkaiden matkoihin. Jos asiakas ei voi terveydentilansa vuoksi matkustaa yhdistellyssä matkassa, hän tarvitsee  terveydenhuollon antaman todistuksen:  SV 67 Todistus matkakorvausta varten.  
Asiakkaalla on oikeus matkustaa yksin esimerkiksi silloin, kun
•    hänellä on lääketieteellisesti todennettava suuri infektioherkkyys
•    hänellä on tarttuva tauti
•    tehty toimenpide edellyttää nopeaa kotiutumista.
Taksimatkan tilaaminen

Jos asiakkaalla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, taksi tilataan alueellisesti keskitetystä tilausnumerosta. Tällöin asiakas saa matkakorvauksen heti taksissa ja maksaa matkastaan 1.1.2016 alkaen 25 euron omavastuuosuuden.

Kun matka tilataan alueellisesti keskitetystä tilauspalvelusta, matkasta maksetut omavastuuosuudet tulevat mukaan matkakattokertymään.  Kun matkakatto on täyttynyt, Kela lähettää asiakkaalle vuosiomavastuukortin (SV191).  Kun asiakkaalla on oikeus taksimatkaan, häneltä ei tämän jälkeen peritä omavastuuosuutta, jos matka on tilattu keskitetystä tilauspalvelusta.

Muualta kuin keskitetystä tilauspalvelusta tilatusta matkasta asiakas maksaa kaksinkertaisen omavastuun. Se on 1.1.2016  alkaen 50 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Tällöin asiakas maksaa koko matkan hinnan kuljettajalle, ennen kuin hän voi hakea korvausta Kelasta. 50 euron  omavastuuosuus ei kerrytä matkakattoa. Tämä omavastuu vähennetään asiakkaan korvauksesta aina, vaikka matkakatto olisi täyttynyt muiden, esimerkiksi keskitetystä tilauspalvelusta tilattujen tai omalla autolla tehtyjen matkojen omavastuuosuuksista.

 

Asiakas voi toivoa kotikunnan taksia
Asiakas voi esittää toiveen kotikunnan taksista kotiutuessaan terveydenhuollosta. Jos asiakas esittää tämän toiveen, ilmoitetaan se tilauksen yhteydessä. Näissäkin kuljetuksessa voi olla mukana myös muita samaan suuntaan matkustavia henkilöitä.
Taksimatkaa tilattaessa tulee kertoa seuraavat asiat:
•    kotiutuvan asiakkaan nimi ja henkilötunnus
•    mihin ja milloin asiakas kotiutuu
•    mistä taksi noutaa asiakkaan
•    asiakkaan mukaan tulevat apuvälineet, saattaja tai apteekkikäynti kotimatkalla
•    asiakkaan esittämä toive kotikunnan taksista
Jos hoitoyksikössä arvioidaan, että asiakas/kuntoutuja olisi sairautensa, vamman tai terveydentilansa perusteella voinut tehdä matkan yleisellä kulkuneuvolla tai yhdistelemällä eri kuluvälineitä, hänelle ei tule antaa todistusta taksimatkaa varten. Todistus  SV 67 kirjoitetaan tällöin  yleisen kulkuneuvon mukaan.
Jos asiakas/kuntoutuja ei pääse hoitoyksikköön sopivaan aikaan linja-autolla tai junalla ja tekee matkan tämän vuoksi erityiskulkuneuvolla, antaa asiakas selvityksen liikenneolosuhteista hakiessaan matkakorvausta Kelata. Tällöin terveydenhuollon ammattihenkilö ei kirjoita asiakkaalle todistusta SV 67 Todistus matkakorvausta varten.