Keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvaus poistuu


Vuoden alusta alkaen ei enää myönnetä ruokavaliokorvauksia. Myös jo maksussa olevat ruokavaliokorvaukset lakkautetaan.

Keliakiaa sairastavat ovat voineet hakea Kelasta korvausta gluteenittoman ruokavalion kustannuksiin. Korvaus on ollut 23,60 euroa kuukaudessa (vuonna 2015) ja se on veroton.

Ruokavaliokorvauksen poistamisen taustalla ovat valtiontalouden säästötarve sekä valtioneuvoston yhteisesti hyväksymä poliittinen ratkaisu käytettävissä olevien rahojen kohdentamisesta. Muutoksella pyritään myös siihen, että eri sairaus- ja vammaryhmät olisivat yhdenvertaisessa asemassa.

Jatkossa keliakia sairautena voidaan edelleen huomioida muissa vammaisetuuksissa osana asiakkaan kokonaistilannetta.

Ruokavaliokorvausta voi vielä hakea

Ruokavaliokorvauksessa on 6 kuukauden takautuva hakuaika, ja se myönnetään diagnoosin varmis-tumista seuraavan kuukauden alusta. Vaikka ruokavaliokorvaus etuutena poistuu, se voidaan vielä myöntää takautuvasti vuoden 2015 loppuun.  Jos keliakia diagnosoidaan 1.12.2015 jälkeen, ei ruoka-valiokorvausta enää voida myöntää.

Esimerkiksi jos asiakkaalla on diagnosoitu keliakia 4.9.2015 ja hän toimittaa ruokavaliokorvaushake-muksen Kelaan 10.1.2016, korvaus voidaan myöntää ajalle 1.10.–31.12.2015.

Tämän vuoden lokakuussa ruokavaliokorvausta sai 34 400 asiakasta.  Vuosittain uusia ruokava-liokorvauksia on myönnetty 1 600–1 700 asiakkaalle.