Kolmasosa hoitotuen kustannuksista johtui muistisairauksista

Kela maksoi viime vuonna hoitotukia muistisairauksien perusteella yhteensä 145,7 miljoonaa euroa.

Kela maksoi vammaistukia vuonna 2019 yhteensä 551,4 miljoonaa euroa. Kymmenessä vuodessa vammaistukimenot ovat reaalisesti kasvaneet 16 %.

Vammaistukiin kuuluvat alle 16-vuotiaan vammaistuki, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki. Niiden tarkoitus on tukea vammaisia ja pitkäaikaisesti sairaita henkilöitä.

Eläkettä saavan hoitotukea Kela maksoi viime vuonna 437,9 miljoonaa euroa. Se on lähes 80 % kaikista vammaistukimenoista.

– Muistisairaudet olivat selvästi yleisin sairausperuste eläkettä saavan hoitotuelle, kertoo suunnittelija Reeta Pösö Kelan analytiikka- ja tilastoryhmästä.

Viime vuonna 33 % hoitotukimenoista (145,7 miljoonaa euroa) johtui muistisairauksista. Yleisimpiin muistisairauksiin kuuluivat Alzheimerin tauti, verisuoniperäinen dementia ja määrittämätön dementia.

Verenkiertoelinten sairauksista, kuten sydänsairauksista ja aivoverisuonien sairauksista, aiheutui 16 % hoitotukimenoista (69,0 miljoonaa euroa). Mielenterveyden häiriöiden vuoksi (mm. skitsofreniat, mielialahäiriöt) hoitotukia maksettiin 48,4 miljoonaa euroa (11 % hoitotukimenoista).

Lasten vammaistuista yli puolet mielenterveyden häiriön vuoksi

Alle 16-vuotiaan vammaistukea Kela maksoi viime vuonna kaikkiaan 77,0 miljoonaa euroa, mikä oli 14 % kaikista vammaistukimenoista. Sitä maksettiin selvästi eniten mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi.

– Yli puolet, 56 %, alle 16-vuotiaan vammaistuen menoista johtui mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä. Niiden vuoksi tukia maksettiin viime vuonna 43,4 miljoonaa euroa, Pösö sanoo.

Yleisimmät mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt olivat psyykkisen kehityksen häiriöt (20,4 miljoonaa euroa) ja lapsuus- tai nuoruusiässä alkavat käytös- ja tunnehäiriöt (12,9 miljoonaa euroa). 

Diabeteksen vuoksi alle 16-vuotiaan vammaistukia maksettiin 11,4 miljoonaa euroa (15 % kaikista menoista).

16 vuotta täyttäneen vammaistuen menot olivat 36,4 miljoonaa euroa (7 % vammaistukimenoista). Siitä 30 % (11,2 miljoonaa euroa) maksettiin mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella. Toiseksi yleisin syy olivat korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet (6,1 miljoonaa euroa). Hermoston sairauksien perusteella tukea maksettiin 3,9 miljoonaa euroa.

Vammaistukimenot vähentyivät edellisvuodesta 6,1 miljoonaa euroa (1,1 %). Eniten vähenivät eläkettä saavan hoitotuen menot (5,6 miljoonaa euroa).

Lisätietoa