Kunnallisesta vuokranantajasta hyvinvointialueen vuokranantajaksi? Ilmoita tietojen muutokset Kelaan

Jos kunnallisesta vuokranantajasta, kuten asumispalveluyksiköstä, tulee vuodenvaihteessa hyvinvointialueen vuokranantaja ja sen tiedot muuttuvat, muutoksista täytyy ilmoittaa Kelaan. Näin Kela voi ohjata etuuksien maksut oikein. Kokosimme ohjeen vuokranantajille.

Muutokset vuokranantajan tiedoissa vaikuttavat asumisen tukien ja perustoimeentulotuen maksamiseen. Vuokranantajan täytyy ottaa yhteyttä Kelaan, jos vuokranantajan nimi, Y-tunnus, tilinumero tai maksujen viitenumerot muuttuvat. Jos tiedot pysyvät ennallaan, Kelaan ei tarvitse olla yhteydessä.

Kun vuokranantaja ilmoittaa tietojen muutokset Kelaan, asukkaan ei tarvitse tehdä sitä. Jos vuokran määrä muuttuu, asukkaan täytyy hakea Kelasta asumistuen tarkistusta. Jos asukkaan vuokrasopimus muuttuu, riittää, että hän toimittaa sen seuraavan tarkistushakemuksen liitteenä.

Ohjeet henkilöasiakkaille:

Toimi näin, jos vuokranantajan tiedot muuttuvat

Muutoksista on hyvä ilmoittaa heti, kun ne ovat tiedossa. Jos kunnassa on useampi siirtyvä vuokranantaja, kaikista muutoksista voi ilmoittaa samassa sähköpostiviestissä. Ilmoita muutoksista myös, jos vain osa kunnallisen vuokranantajan kohteista siirtyy hyvinvointialueen hallintaan ja osa jää kuntaan.

  • Ilmoita muutokset sähköpostitse osoitteeseen kumppanit.neuvonta@kela.fi.
  • Otsikoi viesti: HVA vuokranantajamuutos / vuokranantajan tai kunnan nimi.
  • Jos vuokranantajan nimi, Y-tunnus tai tilinumero muuttuu, täytä Y12-lomake vuokranantajan tiedoista ja liitä se sähköpostiin.
  • Tuensaajien tietoja, uusia viitenumeroita tai siirtyvien kohteiden osoitteita ei tarvitse ilmoittaa Kelaan. Kelasta ollaan tarvittaessa yhteydessä vuokranantajaan.

Tammikuun maksujen ohjautuminen

Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymiseen liittyvät muutokset voidaan Kelassa tehdä vasta joulukuun maksun jälkeen. Haasteena on, että muutos teettää Kelassa manuaalista työtä. Esimerkiksi tuensaajien siirtäminen toiselle vuokranantajalle vaatii usein manuaalista työtä, ja viitenumeroiden muuttaminen vaatii sitä aina.

Kela kuitenkin pyrkii maksamaan jo tammikuun etuudet oikeilla tiedoilla. Nykyisten ja tulevien vuokranantajien on kuitenkin hyvä varautua siihen, että osa suorituksista saattaa vuodenvaihteen jälkeen tulla vanhoille tileille tai vanhoilla viitenumeroilla. Tällöin nykyisen vuokranantajan täytyy siirtää maksu uudelle vuokranantajalle.

Tutustu myös