Kuntoutuksen hakemisesta halutaan aiempaa helpompaa

Uudet mallit tarjoavat mahdollisuuden hakeutua kuntoutukseen matalalla kynnyksellä, helpommin ja ilman diagnoosia.

Kela kokeili kolmea uudenlaista kuntoutukseen hakemisen tapaa yhdeksässä kokeiluhankkeessa, jotka kuuluivat valtakunnalliseen OTE-kärkihankkeeseen. Uusia toimintatapoja olivat suorapäätös, suullinen hakeminen ja hakeminen ilman diagnoosia.

Kokeilujen onnistumista arvioitiin erillisellä tutkimuksella, jonka toteutti Hämeen ammattikorkeakoulun tutkijaryhmä ajalla 15.1.–31.12.2018. Tutkimuksen perusteella uudet mallit osoittautuivat tervetulleiksi uudistuksiksi.

Tutkimus perustui Kelan etuuskäsittelijöiden täyttämiin tiedonkeruulomakkeisiin sekä Kelan etuuskäsittelijöiden, yhteistyötahojen ja asiantuntijalääkärin teemahaastatteluihin.

Kuntoutukseen ilman diagnoosia

Uudet mallit tarjoavat mahdollisuuden hakea kuntoutukseen matalalla kynnyksellä, helpommin ja ilman diagnoosia. Asiakkaiden näkökulmasta suorapäätös on kuntoutuspäätöstä, joka tehtiin jo terveydenhuollon vastaanottokäynnillä. Suullinen hakeminen puolestaan helpotti hakuprosessia, kun erillistä hakulomaketta ei pitänyt täyttää.  Kuntoutukseen hakeutuminen ilman diagnoosia tarjosi asiakkaille paremman mahdollisuuden arvioida itse omaan kuntoutuksen tarvetta.

Tutkimuksen perusteella uudet mallit mahdollistavat hyvin kuntoutukseen hakeutumisen matalalla kynnyksellä. Myös hakuprosessi voi nopeutua. Merkityksellisenä näyttäytyi aiempaa vahvempi asiantuntijoiden tuki kuntoutuksen hakemisen eri vaiheissa sekä hakemisen yksinkertaistuminen asiakkaan näkökulmasta.

Uudet mallit edellyttävät kuitenkin uudenlaisia työ- ja toimintamalleja asiakkaiden tunnistamisessa, ohjaamisessa ja tiedon keräämisessä päätöksentekoa varten.

Lisätietoja: