Kuntoutuksen hyödyn arvioinnin raportointitietojen toimittamisen määräaika on umpeutumassa

Tietojen toimittamisen määräaika umpeutuu keskiviikkona 31.3.2021

Vuoden 2020 loppuun mennessä toteutetut kuntoutuksen hyödyn arviointia koskevat alku-, loppu- ja seurantamittaukset on toimitettava Kelaan 31.3.2021 mennessä. Vuonna 2020 toteutettujen mittausten tiedot tulee toimittaa, vaikka kuntoutuksen seurantapäivien tai -käyntien toteutus olisi vielä kesken.

Kuntoutuksen hyödyn raportointitietojen toimittamisen määräaikaa on aikaistettu syksyllä 2019 tehdyn päätöksen mukaisesti. Tietojen toimittamisen määräaika on mittauksen toteuttamisvuotta seuraavan maaliskuun viimeinen päivä.

Raportoinnin tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa Kelan kuntoutuksen hyödyistä asiakkaalle, palveluntuottajalle, Kelalle ja muille toimijoille.

Lisätiedot

Lisätietoa ja ohjeita tietojen toimittamiseen: Tietojen kerääminen ja toimittaminen kuntoutuspalveluissa – Yhteistyökumppanit - kela.fi

Tietojen toimittamista koskevat kysymykset pyydetään lähettämään Kelan postilaatikkoon tulos(at)kela.fi.