Ensimmäinen Kelan kuntoutuksen hyödyn arvioinnin raportti on julkaistu

Raportti kuvaa vuonna 2015 kuntoutuksen aloittaneiden alkuvaiheen tilannetta.

Kuntoutuksen hyödyn arvioinnin ja raportoinnin malli on kehitetty vuonna 2016 päättyneessä Kelan ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuus -projektissa (AKVA). Kelan ammatillisista kuntoutuspalveluista raportoinnin piiriin kuuluivat vuonna 2015 ammatillinen kuntoutusselvitys, työkokeilu ja työhönvalmennus.

Raportissa tarkastellaan kuntoutujien vastauksia työkykyä, elämänlaatua ja masennusoireiden yleisyyttä koskeviin kysymyksiin. Raportointiin osallistuminen on kuntoutujalle vapaaehtoista: kyselyitä koskevat tiedot toimitetaan Kelaan vain kuntoutujan suostumuksesta. Kuntoutuksen alkuvaiheessa kyselyihin vastanneita oli yhteensä 858.

Raportin mukaan ammatillisen kuntoutuksen haasteet näyttäytyvät erilaisina eri ikäryhmissä. Erot näkyivät erityisesti, kun tarkasteltiin kuntoutujien vastauksia työkykyä koskeviin kysymyksiin. Vanhemmat ikäryhmät arvioivat työkykynsä huonoksi tai hyvin huonoksi merkittävästi useammin kuin nuoremmat.

Raportointi laajenee jatkossa yhä suurempaan osaan Kelan kuntoutuspalveluita. Tulevissa raporteissa on mahdollista verrata kuntoutujien päätösvaiheen vastauksia alkuvaiheen tilanteeseen sekä yhdistää myös rekistereistä saatavaa tietoa, jos kuntoutujat antavat siihen suostumuksensa.

Mahdollisimman monen kuntoutujan osallistuminen kuntoutuksen hyödyn arviointiin ja raportointiin on tulevaisuuden arvioinnissa tärkeää. Tällöin AKVA-projektissa kehitetty raportoinnin malli tarjoaa kattavaa tietoa kuntoutuksen hyötyä koskevaan arviointiin ja kuntoutuksen kehittämiseen.

Raportti: Tuula Toikka, Terhi Tuominen, Ulla Tuominen, Veli-Matti Vadén. Kuntoutuksen hyödyn arviointi – Kuntoutuksen vuonna 2015 aloittaneiden lähtötilanne