Lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapian uudet palveluntuottajat on valittu

Lasten- ja nuorten fysio- ja toimintaterapioiden hankintakilpailu on päättynyt. Palveluntuottajat jättivät fysioterapiasta 248 tarjousta, joista hyväksyttiin 198. Toimintaterapiasta jätettiin 129 tarjousta, ja niistä hyväksyttiin 125.

Valintaperuste hankinnassa oli hinta-laatusuhde, jossa sekä hinnan että laadun painoarvo oli 50 %.

Laadun osalta arvioitiin muun muassa terapeuttien työkokemusta lasten ja nuorten fysio- tai toimintaterapioista sekä niihin liittyviä lisä- ja täydennyskoulutuksia ja toimipisteiden tiloja.  

Kilpailutus toteutettiin vakuutuspiireittäin, joita maassa on 5. Jokaisesta vakuutuspiiristä valittiin hankintalain mukaisiin puitejärjestelyihin niin monta palveluntuottajaa, että vakuutuspiirin arvioitu kysyntä saadaan täytettyä ja asiakkaan valinnanvapaus turvattua.

Jokaiseen kuntaan pyrittiin valitsemaan aina vähintään 1 palveluntuottaja. Lisäksi puitejärjestelyyn voitiin valita muita palveluntuottajia, jos se terapioiden maantieteellisen kattavuuden, ruotsinkielisen palvelun tai kuntakohtaisen asiakastarpeen täyttymisen vuoksi oli tarpeen.

Tässä hankinnassa valittujen palveluntuottajien lisäksi palveluntuottajina jatkavat ne, joiden sopimus on alkanut 1.1.2019. Erilliset suorahankintasopimukset sen sijaan katkeavat kesäkuun alussa, jollei palveluntuottaja tullut valituksi hankintakilpailussa.

Hankinnan yhteydessä käytiin markkinavuoropuhelua, jossa keskityttiin erityisesti laatuun ja kokemukseen sekä siihen, kuinka ne saadaan parhaalla tavalla osaksi lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapioiden hankintaa.

Kela kävi vuoropuhelua sekä kirjallisesti että tapaamisissa muun muassa palveluntuottajien, asiakkaiden, Tehyn ja neljän terapialiiton kanssa.

Sopimuskausi alkaa 1.6.2019 ja päättyy 31.12.2020. Asiakkaille ja palveluntuottajille on julkaistu asiasta erilliset tiedotteet.

Valitut palveluntuottajat – listat terapioittain ja vakuutuspiireittäin löytyvät Kelan sivuilta