Lomautusajan ansiopäivärahat kasvattivat
tuntuvasti työttömyysturvamenoja

Työttömyyskassat ja Kela maksoivat vuonna 2009 työttömyysturvaetuuksia 35 % enemmän kuin vuonna 2008. Lomautusajalta maksetut ansiopäivärahat lähes viisinkertaistuivat vuodesta 2008.

Vuonna 2009 ansiopäivärahoja maksettiin 54 % edellisvuotta enemmän. Vuoden aikana ansiopäivärahaa maksettiin 367 000 henkilölle. Heistä 46 % sai ansiopäivärahaa lomautusajalta. Vuonna 2008 vastaava osuus oli 18 %.

Lomautusajalta ansiopäivärahaa saaneet saivat muita päivärahan saajia keskimäärin suuremman päiväkorvauksen: 61,08 e/pv. Keskimääräinen ansiopäiväraha oli 55,17 e/pv eli noin 1 186 e/kk.

Lomautusajalta ansiopäivärahaa saaneet saivat etuutta toisaalta muita etuudensaajia lyhyemmän ajan. Lomautetuille maksettiin päivärahaa keskimäärin 44 päivältä. Kaikkiaan ansiopäivärahaa sai vuoden 2009 aikana keskimäärin 88 päivältä.

Kelan maksaman työttömyyspäivärahan, peruspäivärahan, maksut kasvoivat 73 % vuodesta 2008. Sen sijaan maksetut työmarkkinatuet kasvoivat vain 10 %. Kelan työttömyysetuuksilla ollaan ansioturvaa pidemmän aikaa: peruspäivärahaa maksettiin keskimäärin 102 päivältä ja työmarkkinatukea 145 päivältä vuoden 2009 aikana.

Tyypillinen ansiopäivärahan päiväkorvaus oli miehillä 65–70 euroa ja naisilla 50–55 euroa. Tyypillinen työmarkkinatuen päiväkorvaus oli molemmilla 25,63 euroa. Se oli täyden työmarkkinatuen määrä ilman lapsikorotuksia vuonna 2009.

Lue lisää tilastojulkaisusta:
Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2009

Lisätietoja

Kelan tilastoryhmä, suunnittelija Heidi Kemppinen, puh. 020 634 1307
etunimi.sukunimi (at) kela.fi