Määritä valtuudet kuntoon Suomi.fi -palvelussa

Katso-palvelu poistuu käytöstä pian. Kelan asiointipalveluja käyttävien yritysten kannattaa jo nyt laittaa Kelan asioinnissa tarvittavat valtuudet kuntoon Suomi.fin Valtuudet-palvelussa.

Kelan asiointipalveluissa hyödynnetään jo Suomi.fi-tunnistusta, joka mahdollistaa käyttäjän tunnistamisen kaikilla vahvoilla tunnistusvälineillä. Vahvoja tunnistusvälineitä ovat pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja varmennekortti. Kelmuun ja Työnantajan asiointipalveluun kirjaudutaan edelleen Katso-tunnisteella ja valtuudet annetaan Katso-palvelussa. Muutoksista näissä asiointipalveluissa tiedotetaan myöhemmin lisää.

Jos sinulla ei vielä ole vahvaa tunnistusvälinettä, hanki se heti, jotta voit jatkossakin asioida Kelan asiointipalvelussa.

Hanki vahvat tunnistusvälineet

Voit tunnistua Kelan palveluihin omalla henkilökohtaisella pankin tunnistusvälineellä.  Jos et halua käyttää omia pankkitunnuksia, mobiilivarmenteen hankkiminen työpuhelimen SIM-korttiin voi olla vaihtoehto. Lue lisää mobiilivarmenteesta osoitteesta mobiilivarmenne.fi.

Varmennekortti on yksi vaihtoehto tunnistukseen. Varmennekortti on joko kansalaisvarmenteen sisältävä henkilökortti tai organisaatiovarmenteen sisältävä organisaatiokortti. Henkilökortteja myöntää Poliisi, organisaatiokortit myöntää Digi- ja väestötietovirasto. Lue lisää varmennekorteista Digi- ja väestötietoviraston sivulta.

Määritä valtuudet

Tarvitset käyttämääsi Kelan asiointipalveluun myös Suomi.fi-valtuuksia. Jokainen Kelan asiointipalvelu edellyttää käyttäjältä yhden tai useamman valtuuden, jota palvelun käyttö edellyttää.  Osa palveluista voi käyttää Katson alasajoon asti Katso-palvelussa olevia valtuuksia, mutta Katson alasajon jälkeen mikään asiointi ei enää onnistu ilman Suomi.fi-valtuuksia.  Valtuuksia pyydetään ja annetaan Suomi.fin Valtuudet-palvelussa.

Kelan asiointipalvelujen palvelukohtaiset valtuuskoodit

Lue lisää