Markkinakartoitus/tietopyyntö: Kelan keväällä 2019 kilpailutettavat kuntoutuskurssit

Tämä on kutsu sähköiseen markkinavuoropuhelutilaisuuteen, joka koskee Kansaneläkelaitoksen kevään 2019 kuntoutuskurssihankintoja. Kyseessä ei ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus. Markkinavuoropuhelu koskee seuraavia Kelan keväällä 2019 kilpailutettavia kuntoutuskursseja: Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit (AVH-kurssit), Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit (IKKU-kurssit), Tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuskurssit (Tules-kurssit), MS-tautia sairastavien kurssit (MS-kurssit) ja Opiskelukykyä tukeva avomuotoinen kurssi toisen asteen tutkintoa opiskeleville nuorille (OPI-kurssit). Tämä markkinavuoropuhelu ei sido Kelaa tai markkinavuoropuheluun osallistuneita.

Kuntoutuskurssien hankinnasta järjestetään markkinavuoropuhelu sähköisesti tiistaina 19.3. klo 12.00. Kela pyytää kaikkia kuntoutuskurssihankinnoista kiinnostuneita ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun maanantaihin 18.3. klo 10.00 mennessä osoitteeseen kuntoutushankinnat@kela.fi. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä organisaation nimi sekä osallistujan nimi ja sähköpostiosoite. Kela lähettää Skype-linkin markkinavuoropuheluun ilmoittautuneille.

Markkinavuoropuhelussa Kela esittelee keväällä 2019 kilpailutettavien kuntoutuskurssien uudistukset edelliseen sopimuskauteen verrattuna. Tilaisuuden jälkeen Kela lähettää sähköisesti tilaisuuteen ilmoittautuneille keväällä 2019 hankittavien kuntoutuskurssien tarjousmateriaalia kommentoitavaksi. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, mistä palveluista haluat tarjouspyyntömateriaalia. Kommentit tarjousmateriaaliin liittyen on annettava 27.3.2019 klo 15 mennessä osoitteeseen kuntoutushankinnat@kela.fi.