Markkinakartoitus/tietopyyntö: Keväällä 2019 kilpailutettavat Kelan harkinnanvaraisen yksilökuntoutuksen palvelut

Tämä on kutsu sähköiseen markkinavuoropuheluun, joka koskee keväällä 2019
kilpailutettavia Kelan harkinnanvaraisen yksilökuntoutuksen palveluja. Kyseessä ei
ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus. Markkinavuoropuhelu
koskee seuraavia Kelan harkinnanvaraisen yksilökuntoutuksen palveluja: Aikuisen
neurologinen yksilökuntoutus, Aikuisen tules- ja reumasairauksien yksilökuntoutus,
Aikuisen yleissairauksien yksilökuntoutus, Aikuisen kuulovammojen yksilökuntoutus,
Aikuisen näkövammojen yksilökuntoutus, Aikuisen kuulonäkövammojen
yksilökuntoutus, Lapsen ja nuoren yleis- ja neurologinen yksilökuntoutus, Lapsen ja
nuoren tules- ja reumasairauksien yksilökuntoutus, Lapsen ja nuoren kuulovammojen
yksilökuntoutus ja Lapsen ja nuoren näkövammojen yksilökuntoutus.
Tämä markkinavuoropuhelu ei sido Kelaa tai markkinavuoropuheluun osallistuneita.

Harkinnanvaraisen yksilökuntoutuksen palveluista järjestetään markkinavuoropuhelu.
Kela pyytää kaikkia harkinnanvaraisen yksilökuntoutuksen hankinnoista kiinnostuneita
ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun 11.4.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen kuntoutushankinnat@kela.fi.

Kela lähettää sähköisesti markkinavuoropuheluun ilmoittautuneille keväällä 2019
hankittavien harkinnanvaraisen yksilökuntoutuksen palvelujen materiaalia
kommentoitavaksi viikolla 15. Kommentit materiaaliin liittyen on annettava 23.4.2019
klo 13.00 mennessä osoitteeseen kuntoutushankinnat@kela.fi.