Midostauriini (Rydapt) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.8.2019 alkaen

Midostauriinia sisältävä Rydapt-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.8.2019 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • äskettäin todetun akuutin myelooisen leukemian hoidossa ainoana lääkkeenä ylläpitohoitona (korkeintaan 12 hoitojakson ajan) aikuispotilaille, jotka ovat FLT3-mutaatiopositiivisia ja jotka ovat saavuttaneet täydellisen vasteen saatuaan ensin midostauriinia yhdessä tavanomaisen antrasykliinin ja sytarabiinin yhdistelmällä toteutetun induktiohoidon ja suuriannoksisella sytarabiinilla toteutetun konsolidaatiohoidon kanssa.

Midostauriinin rajoitetun peruskorvattavuuden lääketieteelliset edellytykset ja tarvittavat selvitykset on alla esitetty täsmällisessä muodossaan.

Ote Kansaneläkelaitoksen 1.8.2019 voimaan tulevasta rajoitetusti peruskorvattavia lääkkeitä koskevasta päätöksestä

3014. Midostauriini

Midostauriini on rajoitetusti peruskorvattava lääke. Sen peruskorvausoikeus (3014) myönnetään akuutin myelooisen leukemian hoitoon seuraavin edellytyksin.

Erillisselvitys

Lääkärinlausunto B erikoissairaanhoidon pahanlaatuisia veritauteja hoitavasta yksiköstä.

Lääketieteelliset edellytykset

Peruskorvausoikeus myönnetään äskettäin todetun akuutin myelooisen leukemian ylläpitohoitoon monoterapiana aikuisille,

  • jotka ovat FLT3-mutaatiopositiivisia ja
  • jotka ovat saaneet täydellisen vasteen
    • induktiohoidolle midostauriinin, antrasykliinin ja sytarabiinin yhdistelmällä ja
    • konsolidaatiohoidolle midostauriinin ja suuriannoksisen sytarabiinin yhdistelmällä.

Lausunnossa on sairautta ja sen aiempaa hoitoa ja hoitotuloksia koskevien tietojen lisäksi esitettävä hyvän hoitokäytännön mukainen hoitosuunnitelma.

Korvausoikeus myönnetään määräaikaisena asianmukaisen hoitosuunnitelman edellyttämäksi ajaksi, kuitenkin yhteensä enintään yhdeksi vuodeksi.

Lue lisää