Miksi Kela ei luovuttanut minulle tietoja puolisoni päivärahan maksuajankohdasta?

Asiakkaidemme etuustiedot ovat salassa pidettäviä. Etuustietoja luovutetaan vain asiakkaalle itselleen tai hänen suostumuksellaan toiselle henkilölle. Ilman erillistä suostumusta tietoja ei luovuteta edes puolisolle.

Vaivattomin tapa varmistaa henkilön oikeus hoitaa toisen Kela-asioita on täyttää Kelan valtakirjalomake ja toimittaa se meille. Lomakkeella voi valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan kaikkia tai vain tiettyjä Kela-asioita.

Osoitteesta http://www.kela.fi/valtakirja löydät valtakirjalomakkeen ja lisätietoja valtakirjalla asioinnista.

Katso kaikki kysymykset