Miten Kelan myöntämä sähkövakuus toimii?

Kela voi myöntää energiayhtiölle vakuuden sen varalle, ettei asiakas täytä sähkö- tai lämpösopimuksesta johtuvia velvoitteitaan. Kela käyttää tästä vakuudesta nimitystä sähkövakuus.

Asiakas voi hakea Kelasta sähkövakuutta toimeentulotukihakemuksensa yhteydessä. Kela voi asiakkaan suostumuksella pyytää laskutietoja suoraan energiayhtiöltä. Sähkövakuuden ehdot käyvät ilmi maksusitoumuksesta, jonka Kela antaa asiakkaalle. Jos asiakas antaa luvan, Kela voi toimittaa maksusitoumuksen suoraan energiayhtiölle.

Kelan verkkosivuilta löytyy listaus siitä, mitä asioita Kelan myöntämä vakuus korvaa.

Miten energiayhtiö voi hakea korvausta Kelan myöntämästä sähkövakuudesta?

Jos energiayhtiö katsoo olevansa oikeutettu korvaukseen Kelan myöntämästä vakuudesta, yhtiö voi hakea korvausta Kelasta.

Energiayhtiön pitää tehdä vakuuden realisoinnista perusteltu kirjallinen vaatimus. Vaatimus liitteineen lähetetään osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA tai alueellisiin sähköpostilaatikoihin:

  • Eteläinen vakuutuspiiri: etelainenvp.vuokravakuudenrealisointi@kela.fi
  • Keskinen vakuutuspiiri: keskinenvp.toimeentulotuki@kela.fi
  • Itäinen vakuutuspiiri: itainenvp.toimeentulotuki@kela.fi
  • Läntinen vakuutuspiiri: lantinenvp.toimeentulotuki@kela.fi
  • Pohjoinen vakuutuspiiri: pohjoinenvp.toimeentulotuki@kela.fi

Sähköposti pitää aina lähettää suojattuna. Ohje suojatun sähköpostin lähettämiseen.

Käytä valmista lomakepohjaa

Vakuuden realisointia voi hakea vapaamuotoisesti, mutta suosittelemme, että energiayhtiöt käyttävät valmista lomakepohjaa. Lomakkeeseen pitää täyttää realisointipäätöksen tekemiseen tarvittavat tiedot. Kun energiayhtiö täyttää lomakkeen huolellisesti, Kelan ei tarvitse pyytää siihen lisäselvityksiä.

Maksusitoumuksena myönnetyn vakuuden realisointi

Energiayhtiö hakee saataviaan realisointivaatimuksella tai vapaamuotoisella ilmoituksella, josta käy ilmi laiminlyöty maksu, kohdentumisaika ja maksun peruste. Vapaamuotoiseen ilmoitukseen pitää merkitä, että kyseessä on sähkövakuuden realisointi. Aikaisemmasta poiketen energiayhtiö voi hakea realisointia myös silloin, kun sähkösopimus on voimassa.

Rahana myönnetyn vakuuden realisointi

Kun vakuus on annettu rahana, energiayhtiön pitää toimittaa Kelaan realisointivaatimus tai vapaamuotoinen ilmoitus realisoinnista. Energiayhtiö ei voi realisoida rahavakuutta itse, vaikka vakuus on annettu yhtiölle, vaan realisointivaatimus käsitellään aina ensin Kelassa.

Kela käsittelee vaatimuksen ja lähettää energiayhtiölle kirjeenä tiedon, miltä osin vakuus voidaan realisoida. Jos vakuus realisoidaan vain osittain, energiayhtiön pitää palauttaa käyttämätön osa vakuudesta Kelaan. Vakuuden realisointi päättää aina myönnetyn vakuuden voimassaolon. Jos sähkösopimus jatkuu ja vakuudelle on edelleen tarve, asiakkaan pitää hakea rahavakuutta uudelleen.

Kielteisestä päätöksestä voi valittaa

Realisointivaatimuksia hylätään vain harvoin. Jos realisointipäätös on kielteinen ja päätöksen perustelut eivät vastaa maksusitoumuksen ehtoja, energiayhtiö voi tehdä Kelaan oikaisupyynnön.

Kela käsittelee asian uudelleen, ja virheellinen päätös voidaan oikaista. Jos realisointipäätös on edelleen kielteinen, muutosta voi hakea käräjäoikeuden kautta. Koska käräjäoikeusmenettelystä aiheutuu kustannuksia, oikaisumahdollisuutta kannattaa selvittää aina ensin Kelasta.

Lue lisää