Miten sairaalan sosiaalityöntekijä saa tietoja Kelasta?

Kelan asiakkaita ja heidän etuuksiaan koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja voi luovuttaa sivullisille vain asiakkaan suostumuksella ja eräiden lakien perusteella.

Tiedot asiakkaan saamista etuuksista ovat salassa pidettäviä, eikä Kela saa luovuttaa niitä sivulliselle ilman asiakkaan suostumusta tai luovuttamiseen oikeuttavaa lain säännöstä. Tietyillä viranomaisilla kuten Verohallinnolla on lakisääteinen oikeus saada Kelasta tietoja. Jos lakiin perustuvaa tiedonsaantioikeutta ei ole, tietoja ei saa antaa ilman asiakkaan suostumusta.

Tietojen vaihto sujuvoittaa asiointia

Tietyissä tilanteissa sairaalan sosiaalityöntekijän voi olla hyvä tietää, mitä etuuksia asiakas Kelasta saa tai miten asiakkaan asia Kelassa etenee, jotta hän voisi ohjata asiakasta edelleen tarvittavien palveluiden piiriin.

Sairaalan tai terveydenhuollon sosiaalityöntekijällä ei kuitenkaan ole erillistä, lakiin perustuvaa oikeutta saada salassa pidettäviä tietoja Kelasta. Sairaalan sosiaalityöntekijällä voi olla oikeus saada tietoja esimerkiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 §:n perusteella, jos kunta on siirtänyt sosiaalipalvelujen järjestämisvastuuta sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.

Jos lakiin perustuvaa tiedonsaantioikeutta ei ole, tietojen saantiin tarvitaan suostumus asiakkaalta.

Asiakas voi antaa suostumuksen soittamalla Kelaan ja antamalla puhelimessa luvan itseään koskevien tietojen luovuttamiseen sosiaalityöntekijälle.

Suostumuksen voi antaa myös kirjallisena. 

Lue lisää asiakkaan tietojen luovuttamisesta kumppaneilllle. 

Viranomaislinja ja chatti vastaa kumppaneiden kysymyksiin

Viranomaislinja 020 692 235 palvelee ma–pe klo 9–15. Viranomaislinjalla vastataan kysymyksiin, jotka koskevat etuuksien perusteita, hakemismenettelyä, asian käsittelyvaihetta tai etuuden määrää ja maksamista. Jos viranomaislinjalta kysytään yksittäisen asiakkaan tietoja, Kela varmistaa puhelun aikana, että kysyjällä on oikeus saada kyseiset tiedot.

Chatti on avoinna ma–pe klo 9–15. Chatissä viranomaista tai palveluntuottajaa neuvotaan yleisellä tasolla.  Siellä ei siis vastata yksittäistä asiakasta koskeviin kysymyksiin. Chatista saa vastauksen kysymykseen helposti ja nopeasti, selkeässä kirjoitetussa muodossa.

Lue lisää