Musiikkiterapia tukee kehitysvammaisen kuntoutujan toimintakykyä ja osallistumista

Musiikkiterapia on avuksi erityisesti silloin, kun kuntoutujan on vaikeaa kommunikoida sanallisesti.

Musiikkiterapian avulla voidaan edistää eri-ikäisten ja eriasteisesti kehitysvammaisten kuntoutujien toimintakykyä usealla osa-alueella. Terapiamuoto tukee kuntoutujien fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä, osoittaa tuore tutkimus.

­– Musiikki on motivoiva kuntoutuksen väline. Musiikillinen ilmaisu, vuorovaikutus ja toiminta onnistuvat, vaikka kuntoutujalla olisi vaikeuksia sanallisessa kommunikoinnissa, sanoo tutkija, musiikkiterapeutti, psykologi Päivi Saukko.

– Sekä terapiassa että arkielämässä musiikki tarjoaa yhteisen kiinnostuksen kohteen, johon jokainen ihminen voi osallistua omalla tavallaan, hän pohtii.

Toimintarajoitteet lieventyvät, vuorovaikutustaidot kehittyvät

Kehitysvammaisilla lapsilla musiikkiterapia tukee varhaisen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin valmiuksia sekä lapsen ja vanhemman suhteen kehittymistä. Kouluikäisillä lapsilla se edistää oppimisvalmiuksia, tunne-elämän toimintoja sekä vuorovaikutustaitoja.

Tutkimuksen perusteella arjen suoriutumista ja osallistumista haittaavat toimintarajoitteet lieventyivät niin nuorilla, aikuisilla kuin ikääntyneilläkin kehitysvammaisilla.

– Lisäksi musiikkiterapia mahdollistaa psykoterapian sellaisten kuntoutujien kanssa, jotka kommunikoivat puheella vain rajallisesti tai eivät lainkaan, sanoo tutkija, musiikkiterapeutti, perhe- ja paripsykoterapeutti Hanna Hakomäki.

Vaikeasti kehitysvammaisilla, monivammaisilla lapsilla ja aikuisilla musiikkiterapia tukee orientoitumista omaan itseen, omaan kehoon, toisiin ihmisiin ja ympäristöön. Vaikutukset näkyvät myös käsien käytön aktivoitumisena ja monipuolistumisena.

Musiikkiterapia perustuu tutkimusnäyttöön

Musiikkiterapia on tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja tieteelliseen tutkimukseen perustuva kuntoutusmuoto, jota toteuttaa musiikkiterapeutin koulutuksen suorittanut terapeutti. Monet asiakkaista ovat kehitysvammaisia kuntoutujia. Musiikkiterapia on yksi Kelan lääkinnällisen kuntoutuksen muodoista.

Kelan rahoittama tutkimus perustuu kirjallisuuskatsaukseen. Katsaus selvitti musiikkiterapian vaikutusta kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten toimintakykyyn.

Julkaisu

Saukko P, Hakomäki H. Musiikkiterapian vaikutus kehitysvammaisten lasten, nuorten ja aikuisten toimintakykyyn. Kirjallisuuskatsaus. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 18, 2019. ISBN 978-952-284-070-7 (pdf).