Muutoksia Kelan järjestämään Oma väylä -kuntoutukseen

Oma väylä -kuntoutukseen on hakeutunut asiakkaita yli neljä kertaa arvioitua enemmän. Jotta mahdollisimman monella Oma väylä -kuntoutuksesta hyötyvällä asiakkaalla olisi mahdollisuus osallistua siihen, Kela rajoittaa kuntoutuksen kestoa ja tarkentaa sen myöntämisedellytyksiä. Myös LAKU-perhekuntoutuksen aloituspaikat ovat osassa Suomea täynnä.

Viime keväänä alkanutta Oma väylä -kuntoutusta on myönnetty yli 1400 asiakkaalle. Oma väylä -kuntoutus on neuropsykiatrista kuntoutusta, joka on kohdennettu opiskelemaan tai työelämään tähtääville tai siellä jo oleville 16–29-vuotiaille nuorille. Sitä järjestetään harkinnanvaraisena kuntoutuksena eduskunnan vuosittain myöntämällä rahamäärällä. Jotta kuntoutusta voitaisiin tarjota mahdollisimman monelle asiakkaalle, Kela rajoittaa kuntoutuksen kestoa.

1.4.2022 alkaen Oma väylä -kuntoutus kestää vuoden, ja sille ei voi toistaiseksi hakea jatkoa. Jatkossa kuntoutukseen pääsyn edellytys on, että asiakkaan psyykkinen ja muu toimintakyky mahdollistaa suoriutumisen opinnoissa ja työssä sekä osallistumisen ryhmä- ja yksilötapaamisiin.

Kuluvan vuoden aikana Kela asettaa myönteisille ratkaisuille todennäköisesti myös valtakunnallisia ja alueellisia kiintiöitä. Mahdollisista kiintiöistä ilmoitetaan myöhemmin erikseen.

Mitä pitää huomioida, kun ohjaat asiakkaita Oma väylä -kuntoutukseen?

Oma väylä kuntoutus ei sovellu asiakkaalle, jos hänen terveydentilaansa liittyvät selvittelyt terveydenhuollossa ovat vielä kesken eikä kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta ole mahdollista arvioida. Akuutti tai hoitamaton päihdeongelma estää asiakkaan osallistumisen kuntoutukseen täysipainoisesti. Jos asiakkaan tavoitteena ei ole pääsy tai paluu opiskelemaan tai työelämään, hänen kohdallaan täytyy arvioida muita kuntoutusvaihtoehtoja. Jos asiakas on oikeutettu vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, hän ei kuulu Oma väylä -kuntoutuksen kohderyhmään.

Kun ohjaat asiakasta Oma väylä –kuntoutukseen, kiinnitä huomiota

  • ikään (16–29-vuotiaat)
  • asianmukaiseen diagnoosiin
  • autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä)
  • aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD)
  • riittävään toimintakykyyn
  • motivaatioon ja kuntoutuksen ajankohtaisuuteen
  • opiskeluun tai työelämään liittyvän tuen tarpeeseen
  • psyykkiseen vointiin ja mahdollisuuksiin osallistua ryhmä- ja yksilötapaamisiin
  • päihteiden käytön vaikutuksiin kuntoutukseen osallistumisessa.

Uusia paikkoja LAKU-perhekuntoutukseen vapautuu kevään aikana

Keväällä 2020 käynnistynyt harkinnanvarainen LAKU-perhekuntoutus tarjoaa käytännönläheistä tukea lapsille ja nuorille, joilla on neuropsykiatrinen häiriö. Kuntoutus on osoittautunut tarpeelliseksi ja suosituksi. Kuntoutusta toteuttavien palveluntuottajien asiakaspaikat ovat osassa Suomea täynnä.

Eniten kysyntää vapaista kuntoutuspaikoista on ollut eteläisessä ja keskisessä vakuutuspiirissä, joissa kuntoutusta ei voi tällä hetkellä aloittaa. Uusipaikkoja vapautuu kevään aikana, kun nyt käynnissä olevat kuntoutusjaksot päättyvät.

Kela harkitsee tarvittaessa myönteisiä ratkaisuja koskevien kiintiöiden käyttöä myös tässä palvelussa. Mahdollisten kiintiöiden käytöstä ilmoitetaan myöhemmin erikseen.

Lue lisää