Muutoksia vanhempainpäivärahojen korotusosiin

Presidentti on vahvistanut sairausvakuutuslain muutokset, jotka vaikuttavat vanhempainpäivärahojen laskukaavaan. Tammikuun alusta alkaen vanhempainpäivärahakaudelta maksettava 30 päivän korotusosa poistetaan, ja päiväraha määräytyy jatkossa korkeintaan 70 %:n korvausasteen mukaan nykyisen 75 %:n sijaan. Muutos koskee niitä vanhempia, joiden vanhempainpäivärahakausi alkaa 1.1.2016 jälkeen. 

Vanhempainpäivärahojen eli äitiysrahan, erityisäitiysrahan, isyysrahan ja vanhempainrahan määrä lasketaan samalla tavalla. Vanhempainpäiväraha määräytyy yleensä edellisenä vuonna verotuksessa vahvistettujen työtulojen perusteella (esim. vuonna 2016 vuoden 2014 tulot).

Tällä hetkellä vanhempainpäivärahoja on maksettu osan aikaa korotettuna. Äidille maksettavan vanhempainrahan määrä on 30 ensimmäisen arkipäivän ajalta 75 prosenttia hakijan verotuksessa vahvistetuista työtuloista, jos vuosityötulot eivät ylitä 56 032 euroa. Tämän ylittävältä osalta äidille maksettavan vanhempainrahan määrä on 32,5 prosenttia. Isälle maksettava vanhempainraha ja vanhempainrahakauden jälkeen maksettava isyysraha määräytyy 30 ensimmäisen isälle maksettavan arkipäivän osalta vastaavasti kuin äidin vanhempainraha.

Jatkossa vanhempainpäiväraha on

  • 70 prosenttia työtuloista, jos ne eivät ylitä 36 686 euroa,
  • 40 prosenttia työtuloista, jos tulot ovat 36 687 − 56 443 euroa,
  • 25 prosenttia työtuloista, jos tulot ovat yli 56 443 euroa.

Muutos ei koske äitiysrahan korotusta ensimmäisten 56 päivän osalta. Sitä maksetaan jatkossakin korotettuna ensimmäisiltä 56 arkipäivältä niin, että se on enintään 90 % työtuloista.

Lisätietoja asiakkaille
Vanhempainpäivärahojen laskukaavat
Laske vanhempainpäivärahan määrä laskurilla