Opaskirja etäkuntoutuksen maailmaan


Etäkuntoutus parantaa kuntoutuspalvelujen saatavuutta. Kela julkaisee ensimmäisen etäkuntoutusta laajasti tarkastelevan selvityksen Suomessa.

Tekniikan kehittymisen myötä sosiaali- ja terveydenhuollossa voidaan tarjota uudentyyppisiä palveluita asuinpaikasta ja palveluntarjoajasta riippumatta. Erilaisten tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien laitteiden ja sovellusten käyttö on yleistynyt myös kuntoutuksessa. Systemaattisesti kerättyä tietoa etäkuntoutuksesta on kuitenkin vasta vähän saatavilla. Nyt julkaistava selvitys on ensimmäinen etäkuntoutusta laajasti tarkasteleva julkaisu Suomessa.

Etäkuntoutus tarkoittaa erilaisten etäteknologiaa (puhelin, matkapuhelin, tietokone mukaan lukien tablettitietokoneet, puhelimen ja tietokoneen yhteiskäyttö, televisiosovellukset) hyödyntävien sovellusten tavoitteellista käyttöä kuntoutuksessa. Etäkuntoutus on ammattilaisen ohjaamaa ja seuraamaa ja sillä on selkeä tavoite sekä alku ja loppu, kuten muullakin kuntoutuksella.

Etäkuntoutus lisää kuntoutuspalvelujen saatavuutta. Se tarjoaa kuntoutujille mahdollisuuden valita kuntoutuspaikka ja tuo kuntoutusmahdollisuuksia myös niille henkilöille, joilla on vaikeuksia liikkua kodin ulkopuolella. Etäkuntoutus tuo lisämahdollisuuksia myös vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sekä psykoterapian toteuttamiseen.

Etäkuntoutusta tarjoavan henkilöstön tulee oman kuntoutusosaamisensa lisäksi hallita etämenetelmien perusteet ja käyttö. Henkilökunnan koulutus, etämenetelmien käytön harjoittelu sekä osaamisen päivittäminen ovat oleellisia etämenetelmien käyttöön motivoinnille ja niiden onnistuneelle käytölle.

Nyt julkaistavan selvityksen tavoitteena on toimia etäkuntoutuksen oppaana sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Selvitys perustuu kirjallisuushakuihin ja siinä keskitytään yleisten edellytysten ohella erityisesti etäkuntoutuksen käyttöön psykoterapiassa sekä vaikeavammaisille henkilöille suunnatussa vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa.

Kela järjestää 25.4.2016 myös etäkuntoutusta käsittelevän seminaarin, jota voi seurata verkossa: kela.fi/etakuntoutus-kuntoutuksen-uusi-mahdollisuus

Julkaisu: Salminen A-L, Hiekkala S H, Stenberg J-H, toim. Etäkuntoutus. Helsinki: Kela, 2016. ISBN 978-952-284-005-9 (nid.), 978-952-284-006-6 (pdf). Hinta: 25 euroa.

Tilaukset: julkaisut@kela.fi