Päätökset vuoden 2020 ensimmäisistä vanhempainpäivärahoista vasta tammikuussa

Sairausvakuutuslain muutoksen takia Kela pystyy laskemaan päivärahojen määrät ensi vuonna alkaville perhevapaille vasta tammikuussa, jolloin koko edellisen vuoden tulot ovat tulorekisterissä. Vanhempainpäivärahoja vuoden 2020 alusta hakeneet voivat siis joutua odottamaan päätöstä tavallista pidempään.

Sairausvakuutuslain muutos koskee sairaus- ja vanhempainpäivärahoja, kuntoutusrahaa sekä erityishoitorahaa, jotka alkavat 1.1.2020 tai sen jälkeen. Kela alkaa käyttää päivärahojen määräytymisen perustana 12 kuukauden tuloja. Nämä tulot saadaan tulorekisteristä tammikuussa.

Ensimmäiset vanhempainpäivärahahakemukset, jotka koskevat vuonna 2020 alkavia äitiysvapaita, tulevat Kelaan jo syksyllä. Nämä hakemukset jäävät odottamaan, että Kela saa tulorekisteristä tiedot koko vuoden 2019 tuloista. Kela voi tehdä päätökset ja lähettää ne hakijoille vasta sen jälkeen. Viivästyminen koskee erityisesti vanhempainpäivärahoja, joita haetaan etukäteen, toisin kuin muut päivärahat yleensä.

Sujuvampaa Kela-asiointia

Kela käyttää tulorekisteristä saatavia tulotietoja useiden etuuksien perusteena. Työnantajien ei siis enää tarvitse erikseen toimittaa Kelaan palkkatietoja. Palkallisten poissaolojen ajalta työnantajan täytyy kuitenkin edelleen hakea päivärahoja.

Asiointi Kelan kanssa helpottuu, jos työnantajat ilmoittavat tulorekisteriin pakollisten tietojen lisäksi täydentävät tiedot palvelussuhteista, poissaoloista ja tulolajeista. Tämä nopeuttaa hakemuksen käsittelyä, koska se vähentää tarvetta pyytää lisäselvityksiä.

Jos tulorekisteristä puuttuu palkkatietoja, työntekijöiden etuushakemusten käsittely saattaa viivästyä ja päätökset voivat perustua puutteellisiin tietoihin.

Palkat pitää ilmoittaa tulorekisteriin

Kaikkien työnantajien on pitänyt ilmoittaa kaikki maksamansa palkat tulorekisteriin 5 päivän sisällä maksupäivästä 1.1.2019 alkaen.

Työnantajia ovat kaikki yritykset ja organisaatiot, yhdistykset ja kotitaloudet, jotka maksavat palkkaa, luontoisetuja, palkkioita, työkorvauksia tai muita ansiotuloja. Tulorekisteriin pitää ilmoittaa myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset.

Jokainen pystyy tarkistamaan tulorekisteristä, mitä palkkatietoja hänestä on ilmoitettu tulorekisteriin.  Jos palkansaaja huomaa palkkatiedoissaan virheen, hänen kannattaa yhteyttä suorituksen maksajaan eli työnantajaan, joka on velvollinen korjaamaan tiedot tulorekisteriin.

Yrittäjän pitää itse ilmoittaa tulorekisteriin yrityksestään nostamansa palkat ja tiedot sovellettavasta työeläkevakuutuksesta (YEL tai MYEL). Toiminimestä nostettuja palkkoja ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Tulorekisterin tietoja käyttävät päätöksenteossaan Kelan lisäksi Verohallinto, työeläkelaitokset ja Työllisyysrahasto.

Lue lisää