Perustulokokeilu jatkuu vielä vuoden – vaikutuksia aletaan tutkia 2019


Väliarviota perustulokokeilun vaikutuksista ei tehdä, koska se voisi vääristää kokeen lopullisia tuloksia. Koko kokeilun aikaisista työllisyysvaikutuksista saadaan tuloksia vuosien 2019–2020 vaihteessa.

Suomen perustulokokeilu on nyt puolivälissä ja etenee suunnitelman mukaan. Kokeiluun osallistuvat 2 000 koehenkilöä saavat joka kuukausi 560 euron suuruisen perustulon riippumatta muista tulostaan tai esimerkiksi siitä, hakevatko he aktiivisesti töitä.

Kokeilu käynnistyi tammikuussa 2017, ja se jatkuu vielä vuoden 2018 loppuun. Tämän hetken tietojen mukaan kokeilu ei jatku tai laajene sen jälkeen.

Vaikutuksia tutkitaan kokeilun päätyttyä


Perustulokokeilun tavoitteena on selvittää, miten sosiaaliturvajärjestelmän yksinkertaistaminen ja työnteon rahallisten kannustimien parantaminen vaikuttavat koehenkilöiden työllisyyteen. Vaikutuksia aletaan tutkia vasta kokeilun päätyttyä eli vuonna 2019.

– Kokeilun vaikutuksia ei raportoida kokeilun aikana, koska tulosten julkinen käsittely voisi vaikuttaa koe- ja verrokkihenkilöiden käyttäytymiseen. Se taas vääristäisi tutkimustuloksia, sanoo kokeilua valmistelleen tutkimusryhmän johtaja, professori Olli Kangas Kelasta.

– Alkuvaiheen perusteella ei myöskään ole mielekästä tehdä päätelmiä pidemmän ajan vaikutuksista.

Tutkimus perustuu pääasiassa viranomaisten rekistereihin kertyviin tietoihin.

– Rekisteritiedot valmistuvat vuoden viiveellä, joten koko kokeilun aikaisista työllisyysvaikutuksista saadaan tuloksia vasta vuosien 2019–2020 vaihteessa. Kokeilun vaikutusten arvioinnissa ja tulosten tulkinnassa on otettava huomioon myös muut yhteiskunnassa ja sosiaaliturvassa kokeilun aikana tapahtuneet muutokset ja niiden mahdolliset vaikutukset tuloksiin, Kangas sanoo.

Työllisyysvaikutusten lisäksi tutkitaan kokeilun vaikutuksia koehenkilöiden hyvinvointiin ja kokemuksiin viranomaisten kanssa asioimisesta. Tämä osuus perustuu kyselyihin ja haastatteluihin.

Lisätietoja: