Potilaan valinnanvapauden laajeneminen ei muuta matkojen korvausperusteita

Vuoden 2014 alusta asiakas voi valita oman hoitopaikkansa kaikista Suomen terveysasemista ja erikoissairaanhoidon yksiköistä. Kela korvaa matkat kuitenkin edelleen lähimpään hoitopaikkaan.

Kela korvaa matkoja sairaanhoitoon ja lääkärin määräämään tutkimukseen ja hoitoon sekä Kelan järjestämään kuntoutukseen.

Vaikka asiakas voi vuoden alusta valita hoitopaikkansa asuinkunnastaan riippumatta, matkat korvataan pääsääntöisesti edelleen lähimpään hoitolaitokseen.

- Jos Salossa asuva asiakas menee terveyskeskukseen Turkuun, hän saa korvauksen matkasta vain Salossa olevaan terveyskeskukseen, muistuttaa pääsuunnittelija Anne Giss.

-Kun hän tarvitsee erikoissairaanhoidon palveluja, korvataan matka niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopistosairaalaan eli tässä tapauksessa Turkuun. Ainoastaan silloin, kun asiakkaalla on kunnan tai sairaanhoitopiirin maksusitoumus tiettyyn hoitopaikkaan, korvataan hänen matkansa siihen hoitopaikkaan asti, josta hän saa hoitoa.

Kela korvaa matkakustannuksia pääasiassa halvimman matkustustavan mukaan. Yleensä se on julkinen kulkuneuvo, esimerkiksi linja-auto tai juna. Omavastuu yhteen suuntaan tehdystä matkasta on 14, 25 euroa. Oman auton käytöstä saa korvausta 0,20 e kilometriltä.

Taksimatkaa varten tarvitaan todistus hoitopaikasta

Jos asiakas joutuu matkustamaan terveydentilansa vuoksi taksilla, hän tarvitsee erillisen todistuksen hoitopaikasta.

-Uusitussa Matkatodistus-lomakkeessa  (SV 67) kysytään, onko asiakas käyttänyt valinnanvapautta, onko hänellä palveluseteli tai  perustuuko asiakkaan hoito maksusitoumukseen.  On erityisen tärkeää täyttää tämä huolellisesti, koska se vaikuttaa asiakkaan saaman korvauksen määrään.

Asiakas voi myös käyttää terveyspalveluja paikkakunnalle, missä hän oleskelee pidempiä aikoja esimerkiksi työn tai vapaa-ajan vuoksi. Tällöin Kela korvaa matkat enintään oleskelupaikkakunnan pääterveyskeskukseen.

Uutta lomaketta SV 67, Todistus matkakorvausta voi tilata 16.12 alkaen sähköpostilla lomakevarasto@kela.fi.

Lisätietoja: Matkakorvaus-esite (pdf)