Ryhmässä toteutettava avokuntous voidaan järjestää etäkuntoutuksena 30.6.2021 saakka

Etäkuntoutuksessa käyntikerrat ja tapaamiset toteutetaan reaaliaikaisena kuvapuheluna. Avokuntoutuspäivät voivat sisältää kuvapuheluja ja itsenäisiä harjoituksia, jotka voivat olla myös verkkokuntoutusta.

Seuraavia avomuotoisesti ryhmässä toteutuvia palveluja on mahdollista toteuttaa 30.6.2021 saakka etäkuntoutuksena:

 • OPI-kurssi
  • yksilökäyntikerrat ja avokuntoutuspäivät
 •  ITU-kurssi
  • avokuntoutuspäivät (palvelukuvauksessa termillä avomuotoinen jakso)
 • Tules-avokurssi
  • avokuntoutuspäivät
 •  Oma väylä -kuntoutus
  • yksilö- ja ryhmäkäyntikerrat
 • Taito-kurssi
  •  yksilökäyntikerrat ja avokuntoutuspäivät (palvelukuvauksessa termillä vuorokaudet ryhmämuotoisena)
 •  Kiila-kurssi
  • asiantuntijan käyntikerta, yksilöllinen avopäivä, avokuntoutuspäivät (palvelukuvauksessa termillä avomuotoiset vuorokaudet), yksilökäyntikerrat
 • Kiila-yksilöpalvelu
  • asiantuntijan käyntikerta, yksilöllinen avopäivä, avokuntoutuspäivät (palvelukuvauksessa termillä avomuotoiset vuorokaudet), yksilöllisen valmennuksen käyntikerrat, yksilökäyntikerta
 • Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapiat (pl. allasterapia)
 • Harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus ryhmässä
  • Harkinnanvaraisen neuropsykologisen yksilöllisen kuntoutuksen toteuttamisesta etäkuntoutuksena löytyy tästä tiedotteesta.

Varmista palveluntuottajana ennen etäkuntoutuksen toteuttamista, että

 • etäkuntoutus vastaa asiakkaan ja ryhmän tarpeita ja tavoitteita sekä on asiakkaan sairaudentila huomioiden hänelle soveltuvaa.
  • kuntoutuksen toteuttaminen ei edellytä manuaalista ohjaamista tai kuntoutusvälineistöä, jota ei voida toimittaa asiakkaille
  • etäkuntoutuksena toteutettu palvelu vastaa sisällöltään kasvokkain toteutettua palvelua
  • jokainen ryhmän jäsen haluaa osallistua etäkuntoutukseen TAI palveluntuottajalla on riittävä osaaminen, kokemus ja teknologia käytössään ja palveluntuottaja kokee voivansa toteuttaa kuntoutuksen onnistuneesti etäkuntoutuksena siten, että osa asiakkaista osallistuu kuntoutukseen etäkuntoutuksena ja osa palveluntuottajan tiloissa kasvokkain
  • jokaisella etänä osallistuvalla asiakkaalla on riittävä tekninen osaaminen etäkuntoutukseen osallistumiseen
  • asiakkaalla on verkkoyhteydellä varustettu laite (esimerkiksi tietokone, tablet-tietokone tai älypuhelin) ja tarvittaessa lisälaitteina web-kamera ja kuulokkeet
   • Huomioi, että palveluntuottaja tai Kela ei ole velvollinen järjestämään vaadittavia laitteita asiakkaalle
  • asiakkaalla on käytössään etäkuntoutuksen aikana rauhallinen yksityisyydensuojan huomioiva tila
  • lapsiasiakkaan vanhempi tai muu turvallinen aikuinen on etäkuntoutuksessa läsnä, jos lapsen kehitystaso sitä edellyttää.
 • Toteuta etäkuntoutus palveluntuottajana Valviran ohjeistuksen mukaisesti.
  • Palveluntuottajan tulee varmistaa yhteyden ja sovelluksen tai alustan järjestävältä yritykseltä, että sen tarjoama palvelu täyttää lainsäädännön ja Valviran ohjeistuksen mukaiset tietosuojan, -turvan ja asiakastietojen käsittelyn. Palveluntuottajan tulee taata asiakkaiden yksityisyydensuoja myös etäkuntoutuksen aikana. Lisäksi Kela suosittaa suojatun tietoliikenneyhteyden ja vahvan tunnistautumisen käyttöä.
 • Huolehdi palveluntuottajana, että sinulla on ajantasainen toimintamalli kuvapuhelujen aikaisia hätätilanteita (esim. sairauskohtaus) varten. Lisäksi palveluntuottajalla tulee olla toimintamalli tilanteeseen, jossa asiakkaalla/asiakkailla on teknisiä haasteita.

 • Vastaa palveluntuottaja siitä, että palvelukuvausten mukainen vakuutusturva on voimassa myös kuvapuhelujen aikana.

 • Kirjaa asiakkaan asiakirjoihin ja kuntoutuspalautteeseen, mikä osuus kuntoutuksesta on toteutettu koronatilanteesta johtuen etäkuntoutuksena.

Käyntikerrat ja tapaamiset

Etäkuntoutuksena toteutettavat käyntikerrat ja tapaamiset toteutetaan reaaliaikaisena kuvapuheluna.

Avokuntoutuspäivät

Avokuntoutuspäivät sisältävät sekä kuvapuheluja että itsenäisiä harjoituksia, jotka voivat toteutua myös verkkokuntoutuksena.  Avokuntoutuspäivän kesto on sama kuin kasvokkain toteutetun avokuntoutuspäivän kesto.

 • Avokuntoutuspäivän ohjelman kestosta toteutetaan vähintään 2 tuntia kuvapuheluna. Kuvapuhelujen ei tarvitse toteutua yhtäjaksoisesti vaan se ne voivat koostua lyhyemmistä yhteydenotoista pitkin päivää.
 • Loput kuntoutusohjelmasta voidaan toteuttaa itsenäisinä harjoituksina. Harjoitukset suunnitellaan ja toteutetaan siten, että palveluntuottaja pystyy todentamaan asiakkaan tehneen harjoitukset. Palveluntuottaja antaa palautetta harjoituksista viimeistään seuraavana päivänä avokuntoutuspäivästä.

Kuntoutusraha

Kun avokuntoutuspäivä toteutuu Avokuntoutuspäivät -kappaleen mukaisesti, asiakas voi hakea kuntoutusrahan.  Kuntoutusrahan kannalta keskeistä on, että avokuntoutuspäivän kesto on kokonaisuudessaan vähintään 4 h.

Laadi asiakkaalle osallistumistodistus myös avokuntoutuspäivän ajalta. Lue, Miten toimin, että kuntoutukseen osallistuvan asiakkaan kuntoutusraha maksetaan oikein?

Etäkuntoutuksen käytöstä ilmoittaminen Kelaan

Ilmoita Kelaan, mitä moniammatillisesti ryhmässä toteutettavia palveluja toteutat poikkeuksellisesti etäkuntoutuksena.

 • Lähetä ilmoitus sähköpostilla osoitteeseen kuntoutus_sopimushallinta@kela.fi
 • Kerro sähköpostissa
  • mitä moniammatillisia ryhmässä toteutettavia palveluja toteutat etäkuntoutuksena
  • millä aikavälillä toteutat palvelua etäkuntoutuksena
  • toteutatko etäkuntoutuksen koko ryhmälle etänä vai voiko osa ryhmän jäsenistä osallistua kuntoutukseen kasvokkain.

Terapioiden toteuttamisesta etäkuntoutuksena ei tarvitse ilmoittaa Kelaan.

Etäkuntoutuksena toteutetun kuntoutuksen hinnat ja laskuttaminen

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 14 §:n perusteella Kela korvaa kuntoutuspalvelun tuottajalle kuntoutuksesta aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset.

 • Kela korvaa etäkuntoutuksena toteutetuista palveluista kuntoutuspalvelun hinnan.
 • Niissä palveluissa, joissa ravinto sisältyy avopäivän tai käyntikerran hintaan, Kela korvaa koko avopäivän tai käyntikerran hinnan.

Niissä palveluissa joissa ravinnolle on määritelty erillinen hinta, Kela ei korvaa ravinnon hintaa.

Laskuta etäkuntoutuksena toteutettu kuntoutuspalvelu samalla tavalla, kuin laskuttaisit kasvokkain toteutetun kuntoutuspalvelun.
Laskuun ei kirjata, että kuntoutus on toteutettu etäkuntoutuksena. Tieto etäkuntoutuksesta kirjataan asiakkaan kuntoutuspalautteeseen.