Sähköinen lääkärintodistus vähentää hakemuksiin tarvittavien liitteiden määrää

Kela on tänä vuonna ratkaissut päivärahahakemuksia Kelaan sähköisesti välitettyjen A-todistusten perusteella enemmän kuin aiemmin. Sähköinen todistus helpottaa merkittävästi työnantajien päiväraha-asiointia Kelan kanssa, koska kun A-todistus on jo Kelassa, sitä ei tarvitse enää erikseen postittaa.

Sähköisen A-todistuksen välitys Kelaan tarkoittaa sitä, että lääkäri voi potilaan luvalla välittää A-todistuksen Kelaan samalla, kun hän tallentaa sen Kanta-palvelujen Potilastiedon arkistoon. Kun päivärahahakemuksen liitteeksi tarvittava A-todistus on Kelassa valmiina mahdollista päivärahahakemusta ja etuuskäsittelyä varten, sitä ei tarvitse enää toimittaa erikseen.

Työnantajien asiointi helpottuu

Sähköinen A-todistus helpottaa erityisesti työnantajien asiointia, koska ilman sitä työnantajien täytyy postittaa tai lähettää A-todistukset suojatulla sähköpostilla Kelaan. Työnantaja voi siis tehdä päivärahahakemuksen kokonaisuudessaan verkkoasiointipalvelussa, kun sähköinen A-todistus on välitetty Kelaan.

Työnantajan on hyvä ohjeistaa työntekijät ja palkanlaskenta sähköisen A-todistuksen käyttöön. Lääkärinvastaanotolta työntekijä voi saada tulosteen sähköisestä A-todistuksesta työnantajaa varten. Vaikka työntekijä toimittaakin A-todistuksen työpaikalle, sitä ei tarvitse enää lähettää Kelaan, jos kopiossa on maininta, että todistus on jo välitetty Kelaan.

Tällä hetkellä Kela saa työnantajilta jonkin verran A-todistuksia turhaan, vaikka ne on jo välitetty Kelaan sähköisesti.

Sähköisten A-todistusten määrä kasvaa

Sähköiset lääkärintodistukset alkoivat yleistyä selvästi vuodesta 2020, kun suuret terveydenhuollon ja työterveyshuollon palveluntuottajat ottivat sähköiset todistukset käyttöönsä Kanta-palveluissa.

Vuonna 2020 Kelaan välitettiin noin 60 000 sähköistä A-todistusta. Tänä vuonna kasvuvauhti on edelleen kiihtynyt. Tammi-huhtikuun aikana Kelaan välitettiin yli 36 500 sähköistä A-todistusta. Määrä vastaa 12 % kaikista Kelaan tulleista A-todistuksista. Huhtikuussa sähköisten todistusten osuus oli lähes 16 %.

Kelan työnantaja-asiakkaat ovat pitkään toivoneet sähköistä ratkaisua, joka tekee tarpeettomaksi postittaa työntekijöiltä saadut lääkärintodistukset Kelaan.

Lisätietoja