Sähköinen päätös on päätöskirjettä nopeampi

Vuoden 2019 alusta alkaen työnantajat ovat voineet valita päiväraha-asioinnissa sähköisen päätöksen, jolloin Kela ei enää lähetä päätöksiä postitse. Toistaiseksi harva on tarttunut tilaisuuteen.

Työnantajan asiointipalvelun sähköinen päätös tulee työnantajalle nopeammin kuin postitse lähetettävä päätöskirje, se säästää paperia ja tukee kestävää kehitystä. Työnantaja, joka on valinnut sähköisen päätöksen voi myös tehdä päivärahahakemukset tulorekisterin kautta ja lukea päätökset Työnantajan asiointipalvelussa.

Elokuussa työnantajille annetuista päätöksistä noin 10 % toimitettiin sähköisesti.

Työnantajan asiointipalvelusta sähköiset päätökset koskevat sairauspäivärahoja, vanhempainpäivärahoja, kuntoutusrahaa, vuosilomakustannuskorvausta, perhevapaakorvausta sekä mahdollisia takaisinperintäpäätöksiä, jotka koskevat edellä mainittuja etuuksia.

Kela on julkaissut asiointioppaan siitä, miten työnantaja antaa suostumuksen sähköiseen päätökseen Työnantajan asiointipalvelussa.

Lue lisää