Seitsemän vuosikymmentä kansaneläkevakuutusta

Vuosina 1942–2008 Kela on maksanut erilaisina etuuksina yhteensä 306 miljardia euroa vuoden 2008 rahaksi muutettuna. Maksettujen eläkkeiden osuus on 142 miljardia euroa eli 46 %.

Vuonna 1992 Kela maksoi eläkkeinä yhteensä vähän yli 4 miljardia euroa vuoden 2008 rahaksi muutettuna. Se on suurin euromäärä, mikä Kelasta on maksettu eläkkeinä yhden vuoden aikana. Kelasta eläkettä saavia oli eniten vuonna 1995, jolloin eläkkeitä maksettiin1 119 700 henkilölle. Näillä näkymillä saajien määrä ei ylitä kyseistä ennätystä jatkossakaan.

Vuonna 1960 Kelan maksamien eläkkeiden osuus Suomen kokonaiseläkemenoista oli 56 %. Työeläkejärjestelmän kasvaessa Kelan osuus kokonaiseläkemenoista on viimeisten vuosikymmenten aikana pienentynyt merkittävästi. Vuonna 2008 osuus oli 12 %. Myös Kelan eläkekäsitteeseen vuosien aikana tehdyt muutokset ovat vähentäneet eläkkeiksi luettavien etuuksien rahamääriä.

Katsauksessa tarkastellaan Kelan hoitamaa eläketurvaa ja sen rahoitusta toiminnan ensimmäisistä vuosista alkaen ja kerrotaan, miten koko väestön kattava kansaneläkejärjestelmä muuttui vähitellen vähimmäiseläkejärjestelmäksi.

Lisätietoja saa tilastokatsauksesta Seitsemän vuosikymmentä kansaneläkevakuutusta (pdf,103kt)

Lisätietoja
Kelan tilastoryhmä,
pääsuunnittelija Kaarlo Maaniemi, puh. 020 634 1378
etunimi.sukunimi (at) kela.fi