Sosiaalisesti kestävä kehitys painottui Kelan vastuullisuustyössä koronavuonna

Kela on koonnut vuoden 2020 vastuullisuustyönsä tulokset tuoreeseen vastuullisuusraporttiin. Kelan vastuullisuustyössä painottuivat erityisesti sosiaalisesti kestävän kehityksen teemat.

Kelan keskeiset vastuullisuusteemat vuonna 2020 olivat hankintojen vastuullisuuden kehittäminen, eriarvoisuuden vähentäminen, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen. Vuosi oli vastuullisuuden näkökulmasta monipuolinen, ja koronapandemian haasteiden valossa Kela onnistui täyttämään asettamansa tavoitteet melko hyvin.

Kela on juuri julkaissut vastuullisuusraportin, johon on koottu Kelan vastuullisuustyön teemat ja toimenpiteet.

– Olemme Kelassa raportoineet vastuullisuustyöstämme jo vuodesta 2017 lähtien. Tässä raportissa vastuullisuustyömme näkyy hieman uudenlaisessa viitekehyksessä, osana globaaleja kestävän kehityksen tavoitteita, Kelan pääjohtaja Outi Antila kertoo.

Kelan vastuullisuustyö pohjautuu strategiaan ja Kelan lakisääteiseen tehtävään sosiaaliturvan toimeenpanijana.

Palvelun laatua parannettiin, jotta eriarvoisuus vähenisi

Kela jatkoi palveluverkkonsa ja palveluidensa kehittämistä vuonna 2020. Kelalla oli vuoden 2020 lopussa 145 omaa palvelupistettä sekä 147 asiointipistettä, joissa Kela teki palveluyhteistyötä muiden viranomaisten kanssa.

Koronavuoden aikana suurin osa Kelan asioinnista siirtyi puhelimeen ja verkkoon. Kela palveli asiakkaita entistä enemmän ajanvarauksella palvelupisteillä tai puhelinpalvelussa.

Kelan palvelun osaksi on vakiintunut digitaalisen asioinnin tuki. Verkkoasioinnin määrä on kasvanut vuosi vuodelta, ja vuonna 2020 etuushakemuksista 74 % tehtiin verkossa. Verkkoasiointi on Kelan palvelumuodoista myös kustannustehokkain: perinteisessä toimistopalvelussa yhden asiointikerran kustannus on noin 10 euroa ja verkkoasioinnissa vain muutamia kymmeniä senttejä.

Kelan toiminnassa on vahva diginäkökulma. Palveluita on kehitetty edelleen saavutettavammiksi ja yhdenvertaisemmiksi. Kela myös panosti selkokielisyyteen.

Kela panosti vastuullisuuteen ja ekologisuuteen

Koronapandemia ja etätyöhön siirtyminen kasvattivat Kelan toimintakuluja. Etätyö toi kuitenkin myös jonkin verran kustannussäästöjä.

Loppuvuonna 2020 hyväksyttiin Kelan uudet strategiset hankintalinjaukset. Linjausten keskiössä on hankintojen vastuullisuuden kehittäminen niin, että hankinnat ovat sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävämpiä.

Kela panosti hankintojen vastuullisuuteen erityisesti äitiyspakkauksen tuotteissa. Laatua painotettiin aiempaa enemmän.

Kelan sisäisestä toiminnasta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä on seurattu vuodesta 2013 alkaen. Vuonna 2020 Kelan hiilijalanjälki oli mukaan lasketuilla alueilla yhden prosenttiyksikön pienempi kuin vuonna 2019.

Energiankulutuksessa ei tapahtunut merkittävää muutosta koronavuoden aikana. Kelan käyttämä energia oli aiempaa vähäpäästöisempää, mutta muun muassa kiinteistöjen ilmastointia jouduttiin tehostamaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Lisäksi etätyön voimakas lisääntyminen ja henkilöstömäärän kasvu koronapandemian vuoksi vaikuttivat Kelan hiilijalanjälkeen. Toimistolaitehankintojen määrä kasvoi, mutta esimerkiksi matkustaminen väheni merkittävästi.

Lue lisää