Suomen lääketilasto 2016 nyt verkossa


Suomen lääketilasto 2016 on saatavilla verkossa Kelan ja Fimean sivuilla. Julkaisu ilmestyy painettuna joulukuun alussa.

Julkaisuun on koottu tilastotietoa lääkkeiden käytöstä ja lääkekustannusten korvaamisesta Suomessa. Tilastojen tuottamisessa on käytetty muun muassa lääkkeiden tukkumyyntitietoja ja Kelan rekisteriaineistojen tietoja lääkekorvausjärjestelmän piiriin kuuluvista lääkeostoista. Kirjassa esitetään sekä vuoden 2016 tiedot että aikasarjoja.

Julkaisussa on yhteensä 56 taulukkoa ja 29 kuviota, joista tiedot löytyvät suomeksi ja englanniksi. Suomeksi ja englanniksi toimitetuissa artikkeleissa kuvataan lääkekorvausjärjestelmää, viitehintajärjestelmää ja lääkevaihtoa sekä lääkevalmisteiden myyntilupamenettelyä, kliinisiä lääketutkimuksia ja apteekkien toimintaa.

Lue lisää: